انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: مقالات
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

مقالات

موضوع‌ها

 1. :استفاده از CRISPR-Cas9 برای تولید iPSCهای اتولوگ تصحیح ژنی شده برای درمان تخریب وراث (0 پاسخ)
 2. آخرین مهلت ارسال مقالات در بیست و پنجمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران (0 پاسخ)
 3. شروع ارسال خلاصه مقالات به کنگره بین المللی چشم پزشکی MEACO (0 پاسخ)
 4. MicroRNAs ظرفیت تکثیری کراتینوسیت را در اپی تلیوم غنی از سلول بنیادی تقویت می کند (0 پاسخ)
 5. شروع ارسال خلاصه مقالات دربیست وپنجمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران (0 پاسخ)
 6. آخرين مهلت ارسال مقاله به "کنگره بين‌ المللي سلول‌هاي بنيادي و پزشکي بازساختي (0 پاسخ)
 7. سلول های بنیادی خاص بافت استرومایی لیمبال وپتانسیل تمایزی آن به سلول اپی تلیام قرنیه (0 پاسخ)
 8. مهلت ارسال مقاله به کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی تمدید شد (0 پاسخ)
 9. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی نتایج بقای پیوند قرنیه را بهبود نمی دهند (0 پاسخ)
 10. سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسان: یک عصر جدید برای درمان با سلول های بنیادی (0 پاسخ)
 11. استفاده از سرم بند ناف در چشم پزشکی (0 پاسخ)
 12. درمان های مبتنی بر سلول برای تحلیل ماکولای مرتبط با سن: وضعیت فعلی و چشم انداز (0 پاسخ)
 13. آخرین مهلت ارسال مقاله به کنگره بین‌المللی «سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی» (0 پاسخ)
 14. تمدید مهلت ارسال مقالات پنجمین همایش سالیانه تحقیقات و علوم بینایی ایران (0 پاسخ)
 15. آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات در پنجمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی (0 پاسخ)
 16. ژن های مرتبط با مژه های اولیه واسطه پاسخ سلول های استرومایی مغز استخوان به... (0 پاسخ)
 17. اثر وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های استرومایی مزانشیمی دررشد تومور (0 پاسخ)
 18. سلول های بنیادی چشم (0 پاسخ)
 19. اثر درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان در آسیب یه شبکیه ناشی از لیزر در موش (0 پاسخ)
 20. سلول های بنیادی شبکیه و بازسازی سیستم بینایی (0 پاسخ)
 21. توسعه درمان های سلولی برای بیماری تحلیل برنده شبکیه (0 پاسخ)
 22. سلول های بنیادی مزانشیمی:بازیکنان جدید در درمان بیماری شبکیه (0 پاسخ)