انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: سحر وجادو
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
باسلام
سحر وجادو چیست؟ آیا سحر وجادو حقیقت دارد؟ یعنی می توان از این طریق بر رفتار دیگران اثر گذاشت؟
باسلام خدمت داداش حسین صبور مثل همیشه با تأخیر... به بزرگواری خودتون بخشید .
بنا بر آیه 102 سوره بقره سحر و جادو وجود دارد و تأثیر آن هم همینطور . و سحر این توانایی را دارد که در روابط تغیر و تحول خاص ایجاد کند اما با دریافت از همان آیه با توکل به خداوند متعال و اینکه هر تأثیری باید به اذن الهی باشد می توان آثار آن را خنثی کرد و آنچه سایر تعلیمات دینی ما اقتضا می کند . در ضمن توکل به خدا و توسل به اهل بیت (ع) تأثیر بسیار شگرف ایجاد خواهد کرد . البته اگر در حال اعتماد ، اضطرار و ابراز نیاز این توکل و توسل صورت پذیرد .