انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: سیگنال های ژنتیکی مانع از عملکرد سلول های ایمنی علیه بدن می شوند
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
در زمان مواجه با عوامل بیماری زا، سیستم ایمنی مجموعه ای از سلول ها را به عنوان سربازان و محافظین صلح(peacekeeping) در بدن فرا می خواند. این سلول های محافظ در زمانی که عوامل بیماری زا از بین می روند به سلول های ایمنی می گویند که مبارزه را متوقف کنند. به گزارش"انجمن آرپی، لبر و اشتارگات در ایران" به نقل ازsciencedaily، بدون این سیگنال آتش بس، سلول های کشنده T به حمله شدید خود ادامه می دهند و موجب هوشیار شدن بدن با پاسخ هایی مانند آلرژی ها، آسم، آرتریت روماتوئید، مولتیپل اسکلروزیس و دیابت نوع یک می شوند. اینک محققین در انستیتو سالک یک مکانیسم کنترل کلیدی را روی سلول های محافظ صلح کشف کرده اند که تعیین می کند آیا آن ها سیگنال توقف را روی سلول های کشنده T می فرستند یا خیر. مطالعه جدید می تواند به ایجاد درمان های جدید برای اختلالات اتوایمن مانند برخی از سرطان ها کمک می کند.
محققین می گویند ما مکانیسم مسئول برای تثبیت سلول هایی که تعادل سیستم ایمنی را حفظ می کنند، کشف کرده ایم. این تعادل سیگنالینگ برای سلول های سفید خونی محافظ صلح به نام سلول های T تنظیمی(Tregs) برای پاسخ ایمنی طبیعی حیاتی هستند. سلول های T تنظیمی می تواند به طور معکوس پیام های آتش بس بسیاری را بفرستند که این امر منجر به این می شود که سلول های T کشنده از تهاجم های تهدید کننده چشم پوشی کنند. برای مثال، برخی تومورها به میزان زیادی خود را با تراکم بالایی از سلول های T تنظیمی احاطه می کنند که پیام اتش بس را برای محافظت آن ها از تهاجم منتقل می کنند. برای یک دهه محققین می دانستند که کلید اصلی سلول های T تنظیمی ژنی به نام Foxp3 است که مکانیسم آن به خوبی مشخص نبود. در مطالعه جدید محققین گزارش کرده اند که یک توالی ژنتیکی در Foxp3 به تنهایی مسئول ثبات سلول های T تنظیمی است. اگر این توالی برداشته شود، سلول های T تنظیمی بی ثبات می شوند و اغلب تغییر شکل داده و به سلول های کشنده T تبدیل می شوند که در نهایت منجر به بیماری های اتوایمن در مدل های جانوری می شود.