انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: میزان پوشش درنمازو...
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
باسلام خدمت شماوحاج آقای موسوی
2سئوال:
1- لطفا"بفرمایید ،میزان وحد پوشش بدن نمازگزار هنگام نماز درزمان بودن یانبودن نامحرم برای مردوزن به تفکیک چگونه است وآیا اکر نامحرمی نباشد میشود بالباس راحت تر نماز خواند وحکمش چیست ؟
2- نماز خواندن بامهرهایی که جرم خیلی زیادی به خود گرفته وکاملا"سیاه شده وبه مهر دیگری دسترسی نیست ،چه حکمی دارد؟
باسلام و معذرت از بابت این همه تأخیر بدن زن نماز گزار چه با وجود محرم و چه نامحرم باید کاملا پوشیده باشد به جز آن قسمت از صورت که وضو دادن آن واجب است و همچنین مچ دست به پایین اما پوشش بدن مرد نماز گزار در حد پوشش یک شناگر کافی است که در گذشته در پاسخ به سوال دوستان مفصلا توضیح داده شده است .
2- اگر سطح مهر جرم کاملی گرفته باشد سجده صحیح نیست و می بایست از سنگ ، چوب یا گیاهان غیر خوراکی جهت سجده استفاده کرد .