انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: خواندن قرآن و فاتحه
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ابجی منتظرسلام

لطفا بفرمائیدکه ایاخواندن قران وفاتحه درشب به نیت اموات کراهت دارد یاحکم ان چیست
با سلام اصلا چنین چیزی نیست و حکم ان این است که ثواب قرائت حمد و سوره در هر موقعیت و در هر زمانی به روح اموات خواهد رسید انشاالله