انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: حکم مالی که پیدا می کنیم چیست؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام بر کارشناس انجمن سلام
مالى كه انسان پیدا مى كند اگر نشانه اى نداشته باشد كه به واسطه آن، صاحبش معلوم شود حکمش چیست آخرمن در دانشگاه در محوطه گردنبندی پیدا کردم و نمی دانم صاحبش کیست لطفا مرا راهنمایی کنید!!!!!!!
از پاسخ شما سپاسگزارم گل
 
با سلام و عرض معذرت از بابت تأخیر در پاسخ مالی که انسان پیدا می کند باید به مدت یکسال منتظر پیدا شدن صاحبش بماند و اگر بعد از گذشت یکسال که به حدکافی و مستمر اعلام کرد اما صاحبش پیدا نشد می تواند آن را به فقیری بدهد و یا برای خودش بردارد که البته اگر بعد از آن صاحبش پیدا شد مکلف است مال و یا قیمت آن مال را به صاحبش برگرداند .