انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: حکم شیربها چیست؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
با سلام گل

حکم شیربها چیست؟در برخی مناطق بین خانواده‌ها، رسم است که هنگام خواستگاری و ازدواج، شوهر، علاوه بر مهریه‌ای که براى زن معین شده، موظف به پرداخت مالى براى والدین زن می‌شود، که به اون  شیر بها  می‌گویند.این امر در ازدواج شرعیه می‌توان شوهر را ملزم به پرداخت آن کرد .

این امر در ازدواج شرعی بوده و می‌توان شوهر را ملزم به پرداخت آن کرد اگر این مسئله با رضایت طرفین بوده و یا در قالب شرط ضمن عقد مطرح شود، اشکالی ندارد. گل