انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: :چگونه دیابت منجر به رتینوپاتی می شود؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
 به گزارش"انجمن حمایت ازبیماران چشمی شبکیه(آرپی،لبر و اشتارگات)در ایران"به نقل از medicalxpress، فلمینگ و همکارانش نشان داده اند که یک مهار کننده آنزیم هیدرولاز اپوکسید محلول(sEH) می تواند مانع از رتینوپاتی در موش های دیابتی شود.چشم متابولیت های دهیدروکسی را از اسید های چرب پلی غیر اشباع تولید می کند که منجر به از دست رفتن سلول های پری سیت و تخریب عملکرد سد اندوتلیالی در چشم می شود. این امر منجر به ادم عروقی می شود و در نهایت تکثیر عروق خونی جدید منجر به از دست رفتن بینایی می شود. ریز مولکولی که این فرایند را شروع می کند یک دیول(diol) از زنجیره بلندی اسیدهای چرب پلی غیر اشباع است که بوسیله آنزیم sEH تولید می شود. این آنزیم اسید چرب اپوکسی ضد التهابی را به پیش التهابی تبدیل می کند که در این مورد دیول های سمی هستند. این فرایند و مکانیسم سلولی را می توان در موش های دیابتی و موش های تراریخته ای که آنزیم sEH را بیش از حد تولید می کنند، مشاهده کرد. بیان sEH‌در انسان نیز شدت رتینوپاتی دیابتی را در بیماران افزایش می دهد. بلوک کردن این آنزیم می تواند درمان موثری برای این عارضه باشد./