انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: :امیدواری دانشمندان برای درمان بیماری آرپی RPبااستفاده ازژن‌‌های جلبک
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
به گزارش"انجمن حمایت ازبیماران چشمی شبکیه(آرپی،لبر و اشتارگات)در ایران"به نقل از نیوساین تیست، بتازگی گروهی ازمحققان فرانسوی در شیوه یی جدید درمانی، ژن‌های گرفته شده از جلبک نوری را به منظور کمک به بازیابی بینایی در افرادمبتلابه نابینایی ژنتیکی آرپی، که به چشم اینگونه بیماران پیوند بزنند.این روش که توسط یک شرکت دارویی زیستی فرانسوی که به‌تازگی صورت گرفته، اعلام تمودکه راه درمانی جدیدی برای نابینایان ابداع کرده اندکه با استفاده از ژن‌های گرفته شده از جلبک اقدام به درمان نابینایی ارثی می‌کند.در این روش درمانی از فناوری اپتوژنتیک استفاده نمودند که سلول‌های عصبی را به سلول‌های حساس به نور تبدیل می‌کند. اگر چه در آزمایش‌های حیوانی به کار می‌رود، شواهد نشان دهنده از آن است که اثرات آن می تواندروی انسان هم کاربردداشته باشد.این پروژه آزمایشی در 3ماه اول سال 2018 روی بیماران نابیناانگلیسی عملاشروع خواهدشد و قرار است با مطالعات ژن‌درمانی روی بیماران، وضعیت ژنتیک آنها بررسی شود.اینروش جهت بیماران آرپی(RP) کاربردخواهدداشت بیماری آرپی به گروهی ازبیماران ژنتیکی اطلاق میگرددکه در آن سلول‌های گیرنده نوری یا سلول‌هایی که نور را به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل می‌کنند، دچار آسیب می‌شوند. در نتیجه، این فرآیند به آهستگی واکنش شبکیه را نسبت به نور تغییر می‌‌دهد و به مرور دیدن را برای بیمار دشوار می‌کند و در نهایت، بیمار بینایی خود را به طور کامل از دست می‌دهد.محققان در این آزمایش جدید، بیمارانی باالگوی آرپی را که کاملا نابینا بودند یا حداکثر قابلیت دیدن انگشتان خودشان را به سختی داشتند، مورد مطالعه قرار دادند. آنها با تکنیک ترکیبی از علم اپتیک و ژنتیک که به اپتوژنتیک معروف است، ژن حساس به نور فتوسپتورهارا به سلول‌های عصبی، سلول‌های مغزی، طناب نخاعی و چشم وارد کرند، آنها این ژن را از جلبک تک سلولی گرفته بودن و به جلبک کمک می‌کند نور را تشخیص دهد.
محققان از علم اپتوژنتیک در حیوانات برای درک چگونگی عملکرد مغز استفاده می‌کنند. پزشکان در این آزمایش امیدوارند که این ژن سلول‌های غده عصبی را تبدیل کند که به طور معمول اطلاعات را از چشم به مغز و به سلول‌های گیرنده نوری مرتبط می‌کند. دانشمندان باورند که می‌توان بینایی افراد نابینا را با جایگزینی سلول‌های تحلیل رونده و معیوب در بیماران مبتلا به آرپی را درمان کنند.هنوز درصد موفقیت‌آمیز بودن این راه درمانی مشخص نیست اما محققان امید به این شیوه درمانی هستند. این درمان در نوع خود درمان نوینی می باشد که برای اولین بار است که محققان تلاش می‌کنند با بکارگیری سلول‌های عصبی برای دریافت سیگنال‌های نوری توسط مغز به جای ترمیم آسیب سلول‌های آسیب‌دیده گیرنده نوری، بینایی را به افرادی که مبتلا به بیماری چشمی تحلیل رونده شبکیه هستند، بازگردانند.
محققان ژن گرفته شده از جلبک را به یکی از چشم‌ها تزریق می‌کنند و امیدوارند که بیماران با این کار بتوانند نور قرمز را شناسایی کنند. بیماران سپس از عینک آفتابی مخصوصی برای کمک به بهبود بینایی استفاده می‌کنند.درپایان باید یادآوری نمود که چشم انسان به طور طبیعی 3 نوع نور قرمز، سبز و آبی را درک می‌کنند. با وجود این، گیرنده‌های نوری جدید تنها نور قرمز را شناسایی می‌کنند.این بدان معناست که چنین چشمی قادر به تفسیر رنگ نیست و بیماران تنها قادر به تشخیص رنگ‌های سیاه و سفید هستند.
-محسن سروش/