انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: :صفحات سلولهای اپی تلیالی شبکیه مشتق ازسلولهای جنینی انسانی پتانسیل درمان تخریب شبکیه
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحات سلول های اپی تلیالی شبکیه مشتق از سلول های بنیادی جنینی انسانی پتانسیل درمان تخریب شبکیه را دارند
از دست رفتن سلول های اپی تلیالی رنگ دانه دار شبکیه مسئول اختلالات شدید بینایی در اختلالات مخرب شبیکه مانندبیماری چشمی (آرپی) رتینیت پیگمنتوزا است. 
به گزارش"انجمن حمایت ازبیماران چشمی شبکیه(آرپی،لبر و اشتارگات)در ایران"به نقل از Scincemag.org، سلول های اپی تلیالی رنگ دانه دار مشتق از سلول های بنیادی، در مطالعات پیش درمانگاهی صورت گرفته، در سلول درمانی تخریب شبکیه امیدوار کننده نشان داده اند اما رسیدن به نتایج مثبت طولانی مدت نیازمند پیوند موثر این سلول ها و بقای سلول های پیوند شده است. در تلاش برای حل این مشکل، دکتر بارک و همکارانش در دانشگاه سوربن، محصول مهندسی بافت شده ای را تولید کرده اند که شامل سلول های اپی تلیالی رنگ دانه دار مشتق از سلول های بنیادی جنینی انسان است که به صورت صفحاتی روی داربست های مشتق از پرده آمنیوتیک کشت شده اند. پیوند این صفحات سلولی به مدل های رتی تخریب شبکیه منجر به پیوند مناسب تر و بقای بیشتر این سلول ها در چشم جانور شد و حدت بینایی جانور را نیز بهبود بخشید. به عقیده این محققین استفاده از این صفحات مهندسی بافت شده می تواند کارایی سلول درمانی را برای درمان بیماری های مخرب شبکیه افزایش دهد./