انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: : استفاده موثر و بی خطر قرنیه مهندسی ژنتیک شده برای جلوگیری از رد پیوند
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
محققین در مهندسی قرنیه از وارد کردن دو ژن استفاده کرده اند که مانع از تشکیل عروق جدید بعد از پیوند می شوند. استفاده از این قرنیه ها بی خطر، قابل تحمل و موثر است و خطرات رد پیوند را نیز در مدل های خرگوشی نشان داده است.
به گزارش "انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران" به نقل از medicalxpress، در مطالعه ای جدید تحت عنوان " Safety and Efficacy of OXB-202, a Genetically Engineered Tissue Therapy for the Prevention of Rejection in High Risk Corneal Transplant Patients "، دکتر تیم استوت و همکارانش در کالج بیلور از وکتور لنتی ویروسی برای انتقال ژن های مربوط به پروتئین انسانی اندوستاتین و آنژیوستاتین به درون قرنیه اهدایی استفاده کرده اند. این پروتئین های ترشحی رگزایی را مهار کرده و مانع از رد ایمنی بافت پیوند شده و رد قرنیه می شوند. به عقیده دکتر استوت، مدیفیکاسیون ژنی پیوند های قرنیه می تواند رویکرد امیدوار کننده و منحصربفردی برای برطرف کردن نیازهای پزشکی پیوند قرنیه باشد.