انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: :گزارش دکتر استیورزازپیشرفت پروژه هایCRISPR/case9دردرمان بیماری های آزاردهنده شبکیه
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
گزارش "انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران"ازدکتر استیو رز، از پیشرفت پروژه های CRISPR/case9 برای درمان بیماری های آزازدهنده شبکیه چشمی درARVO2018
دکتر استیو رز، رئیس بخش علمی FFB در مورد حمایت مالی و توسعه پروژه های ویرایش ژنی CRISPR/case9 جهت درمان بیماری های شبکیه درضمن سخنرانی خودعنوان نمود سازمان مبارزه با نابینایی در حال حاضر، پروژه هایی را در 4 مرکز حمایت و پشتیبانی می کنیم به شرح ذیل:
-دردانشگاه جان هاپکینز( بیماری rp ناشی از جهش P23H در ژن RHO )
-دردانشگاه کلمبیا ( بیماری rp ناشی از جهش D190N در ژن RHO )

-درمرکز چشم و گوش ماساچوست ( بیماری rp ناشی از جهش در ژن RP1 )
-دردانشگاه UCLA ( بیماری سندرم اشر نوع 1B ناشی از جهش در ژن MYO7A ).