انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: : تخریب یا دژنراسیون ماکولا: نتایج امیدوار کننده از سلول های بنیادی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
استفاده از سلول های اپی تلیوم رنگ دانه دار مشتق از سلول های بنیادی جنینی می تواند درمانی برای تخریب ماکولا باشد.به گزارش "انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران" به نقل از stem-cells-news،مرکز پزشکی CHA بوندانگ، اولین مرکز در آسیا (دومین مرکز در دنیا) است که ثابت کرده است سلول های اپی تلیوم رنگدانه دار مشتق از سلول های بنیادی جنینی(hESCs-RPE) در درمان تخریب ماکولای وابسته بن سن و بیماری اشتارگات موثر است و عوارض جانبی نیز بر جای نمی گذارد. با توجه به همین دستاورد، این مرکز به دنبال تجاری سازی این محصول درمانی مبتنی بر سلول های بنیادی جنینی انسان است. در این مطالعه آن ها از سلول های اپی تلیوم رنگدانه دار مشتق از سلول های بنیادی جنینی برای درمان چهار بیمار (دو بیمار مبتلا به تخریب ماکولا و دو بیمار مبتلا به اشتارگات) استفاده کردند، ارزیابی های 12 ماهه بعد از پیوند نشان داد که دید مرکزی و پیرامونی این بیماران بهبود یافته و هیچ کدام از آن ها عوارض جانبی شدیدی را در این سلول درمانی نشان ندادند.