انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: :پاسخ به آعضاء درموردعینک های هوشمند
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
باسلام طی روزهای گذشته دوستان زیادی طی تماس تلفنی و ارسال پیام ازبنده خواسته انددرموردعینک هوشمند شرکت ESIGHT، توضیح دهم قبل ازهرچیزبایدبگویم شرکت  کانادایی (eSight)تنها شرکتی نیست که تلاش‌های خود را روی کمک به کم‌بیناها متمرکز کرده است بلکه شرکت‌های دیگری که در زمینه‌ی ساخت عینک‌های پیشرفته و سایر ابزارهای مشابه فعالیت می‌کنند شرکت هایی همچون Aira، Orcam، ThirdEye، NuEyes وسامسونگ وگوگل ومایکروسافت اشاره کرد.تبلیغات وسوسه برانگیزی دربین بیماران جهت هدست شرکت ESIGHTحدود10تا11هزاردلارقیمت داردبراه افتاده و متاسفانه خیلی ازبیماران ازجزئیات دقیق آن بی خبرهستند و عده یی بااردوکشی درکشورسعی درتوجیه و ترغیب  بیماران جهت خریدآنرادارند.تمامی عینکهای هوشمنددردنیادرحال حاضرفقط جهت بیمارانی که دچاراختلال و ضعف شدید بینایی هستندکاربرددارد اگربخواهیدبیشترراجب این عینک ودیگرعینکها بدانید بایدبگویم که این عینکها دارای  یک ریموت ویک دوربین هستند که تصاویر را در مقابل چشم قرار می‌دهندالبته باوضوح بالا برخلاف عینک های آنالوگ... این عینک تصاویر را از دوربین تعبیه شده به صفحات نمایش کوچکی که برای هر کدام از چشم‌ها در نظر گرفته شده هدایت می‌کند البته این پروسه به قدری دقیق انجام می‌شود که فرد تصور می‌کند با استفاده از چشمان خود در حال تماشای صحنه‌ مقابل خودش است کنترل دستی هدست تعبیه شده می‌توان میزان روشنایی و کنتراست تصویر را کم و زیاد کند در تمامی عینک‌هااز دوربین‌های با کیفیت HD استفاده شده است ویدئوهاوتصاویررامی توان تا24برابرالبته دراین هدست مورد اشاره بزرگ کردتایک جسم را باکیفیت مشاهده و می توان گفت بینایی حدود5درصدی را فقط به بعضی بیماران برمی گرداند درحال حرکت کارباعینک بسیارمشکل وخطرناک وغیرممکن است که نبایددرحالت حرکت وپیاده روی استفاده کرد. بازهم تاکیدمی کنم این عینک می تواند مورد استفاده افرادی که چشمان بسیار ضعیف در حد کم بینای دارند مناسب باشدبزرگترین ضعف این عینک قیمت بسیار بالای آن است باتوجه به هزینه سنگین  خرید آن درحال حاضر ماانرا توصیه نمی کنیم شرکت‌های بیمه هم صحبت کردیم حاضر به پرداخت هزینه‌ی تهیه‌ی این عینک نبوده و آن را محصولی مکمل در نظر می‌گیرند.بازهم بایدتوضیح دهم تمامی عینک‌های تولیدشده دردنیادرحال حاضرفقط برای مشاهده‌ی محیط اطراف در حالت سکون وبدون حرکت طراحی شده، چه نشسته و چه ایستاده...در حال حاضر عینک‌(eSight)وعینک های مشابه آن تازمان درمان قطعی بیماران درمقطعی کوتاه اگرکسی می تواند هزینه آنراداشته باشد می تواند کاربردبرای تعدادی افراد کم‌بینا باشدالبته افت های احتمالی ومکرر هم بایددرنظرگرفت که باعث تعدیل بینایی می شود وکارباعینک غیرممکن خواهدشدوفقط درمقطع کوتاه  قادر به بهبود بینایی فرد در مسافت‌های نزدیک و دور به حالت سکون بوده و ضمنا امکان نمایش همه‌ی جزئیات محیط اطراف را فراهم می‌کند.
باسپاس فراوان
محسن سروش/