انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: تبریک Rpsiran.irبه محققین جهت اختصاص جایزه بین المللیAntónio Champalimaud Visiسال2018
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
پس ازگذشت دو دهه، که بنیاد مبارزه با نابینایی (FFB) شروع به تحقیق در زمینه تحقیقات خود زا برروی ژن RPE65 رادربیماران چشمی لبرLCAوآرپیrpآغازنمودن، در اواخر سال 2017 بوسیله داروی تزریقی LUXTURNA ™ موفق شدن بانخستین ژن درمانی بااین روش راو بااخذمجوزسازمان FDA بیماران را درمان کنند. که در نهایت، بنیاد بیش از 10 میلیون دلار کمک های مالی چشمگیری را برای تلاش های پیشگام دراین زمینه هزینه کند.به گزارش انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران"در 4 سپتامبر سال 2018، هفت محقق برجسته، که از جمله شش موردآن که قبلا توسط بنیاد تأمین مالی شده بودند، توانستند جایزه بین المللی António Champalimaud Vision در سال 2018 که بالغ بریک میلیون یورو معادل(1.15 میلیون دلار) خواهد بود، بین هفت محقق که برای توسعه ژن درمانی بیماری مادرزادی لبر همچنان در حال فعالیت می باشند بطورمشترک اختصاص یابد.
-جوایزاهدایی به محققان که اختصاص یافته شامل:
دکتر تام لیدرز جین بنت Team leaders Jean Bennett،موسسه چشم Scheie، دانشکده پزشکی دانشگاه پنسیلوانیا، آلبرت م.ماگویر Albert Maguire،بیمارستان کودکان فیلادلفیا دکتر رابین علی Robin Ali،ودکتر جیمزبین بری دج  James Bainbridg،دکترای، موسسه چشم پزشکی دانشگاه کالج لندن و بیمارستان چشم چشم Moorfiel ودکتر ساموئل جاکوبسن Samuel Jacobson،موسسه چشم چی، دانشکده پزشکی دانشگاه پنسیلوانیا دکتر ویلیام هوسریشت William Hauswirth دانشکده پزشکی دانشگاه فلوریدا، ودکتر مایکل ردموند Michael Redmond موسسه ملی چشم که همگی آنها سهم بسزایی درکشف، تحقیق وتوسعه ژن بیماری لبر(ژن RPE6) را ذاشته اند اختصاص می یابد.
-مترجم:محسن سروش/