انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: : سلول های بنیادی ممکن است به احیای بینایی بعد از سوختگی های شیمیایی شدید کمک کنند
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
بیش از نیم میلیون نفر در سراسر دنیا به دلیل آسیب های چشمی دچار نابینایی شده اند و اغلب آن ها را مردان جوان 18 تا 25 سال تشکیل می دهند. در این میان بین 11 تا 22 درصد آسیب های چشمی به دلیل تروماهای چشمی ناشی از سوختگی های آلکالینی است که منجر به تخریب قرنیه می شوند.
به گزارش " انجمن حمایت از بیماران چشمی آرپی,لبر و اشتارگات در ایران" به نقل از Stemcellportal، سوختگی های آلکالینی یا قلیایی شامل عواملی است که در شوینده های قوی و در تمیز کننده های خانگی وجود دارد.این عوامل می توانند به سرعت به چشم نفوذ کرده و ظرف مدت 15 ثانیه به اتاقک داخلی چشم برسند و منجر به تخریب قرنیه  شوند. در صورتی که این نفوذ بیشتر باشد می تواند آسیب های بسیار جدی تری نیز به چشم وارد کنند.

استفاده از سلول های بنیادی در حوزه چشم بسیار چالش برانگیز بوده است اما برخی از مطالعات نشان داده اند که سلول های بنیادی جنینی می توانند در ترمیم ساختارهای چشمی آسیب دیده مفید باشند. این امر به دلیل توانایی آن ها در تولید انواع سلول ها است. هم چنین این سلول های بنیادی مزانشیمی می توانند سیستم ایمنی را تنظیم کنند و مانع از تشکیل بافت اسکار نیز شوند. از منابع مختلفی از سلول های بنیادی برای این امر استفاده شده است اما شواهد نشان می دهد که سلول های بنیادی مزانشیمی غشای آمنیوتیک انسانی(hAM-MSCs) مزیت های زیادی برای استفاده در طب بازساختی دارند که مهم ترین آن ها قابلیت بقا در گیرنده های پیوند غیر مطابق است.

در مطالعه ای روی مدل های خرگوشی سوختگی قلیایی قرنیه، محققین سلول های بنیادی مزانشیمی غشای آمنیوتیک انسانی را به قرنیه این خرگوش ها تزریق کردند و 12 روز بعد قرنیه آن ها را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان داد که کدری و تشکیل عروق خونی غیر طبیعی در قرنیه این خرگوش ها در مقایسه با گروه کنترل که مورد تزریق فسفات بافر سالین قرار گرفته بودند، به طور قابل توجهی پایین تر بود. نتایج نشان داد که تزریق این سلول ها یک محیط ضد التهابی و ضد اسکار را القا می کند که منجر به بهبود زخم می شود. به عقیده محققین این مطالعه، تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از غشای آمنیوتیک یک درمان جایگزین موثر برای ترمیم قرنیه آسیب دیده است.