انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: :گورخرماهی می توانند کلیدی برای ترمیم شبکیه انسانی باشند
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
در یک مطالعه ژنتیکی محققین نشان داده اند که سلول های بنیادی مشتق از گورخرماهی می توانند گیرنده های مخروطی آسیب دیده چشم انسان را بازسازی کرده و موجب احیای بینایی شوند.به گزارش "انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران "به نقل از medicalxpress، گیرنده های استوانه ای و مخروطی موجود در چشم برای بینایی بسیار مهم است. در انسان، گیرنده های استوانه ای در دید نوری نقش دارند و گیرنده های مخروطی مسئول دید رنگی در طی روز هستند.
به عقیده محققین در دانشگاه آلبرتا، مشخص نیست که آیا سلول های بنیادی می توانند برای جایگزینی گیرنده های مخروطی شبکیه هدایت شوند یا خیر. این امر در صورت تحقق می تواند منجر به احیای بینایی شود. در حال حاضر، تقریبا تمام موفقیت های کسب شده در بازسازی گیرنده های نوری به گیرنده های استوانه ای(نه مخروطی) محدود شده است. بیشتر این مطالعات روی جوندگان صورت گرفته است که بیشتر نیازمند دید شبانه هستند و در نتیجه به گیرنده های استوانه ای متکی هستند. اما برای اولین بار با استفاده از مدل گورخرماهی، محققین توانستند نشان دهند که سلول های بنیادی می توانند گیرنده های مخروطی را نیز بازسازی کنند. برای افرادی که بینایی شان مشکل دارد، ترمیم گیرنده های مخروطی به دلیل نقش بارزشان در دید رنگی از اهمیت بالایی برخوردار است. محققین گام بعدی این مطالعه را شناسایی ژن دخیل در فعال کردن سلول های بنیادی برای بازسازی گیرنده های مخروطی گورخرماهی می دانند تا بتوانند از این یافته برای ژن درمانی انسانی استفاده کنند.