انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: : پاییز امسال آغاز نخستین ویرایش ژن برای درمان نابینایی در انسان
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
دانشمندان برای نخستین بار از روش ویرایش ژن کریسپر در بدن انسان استفاده می‌کنند تا نابینایی را درمان کنند.
داوطلبان آماده شرکت در نخستین مطالعه بالینی برای درمان نابینایی مادرزادی می‌شوند. دانشمندان در این مطالعه برای نخستین بار از روش ویرایش ژن کریسپر در بدن انسان استفاده می‌کنند.به گزارش "انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران " به نقل از خبرگزاری آنا وقتی نور وارد چشم می‌شود، تبدیل به سیگنال شده و به مغز ارسال می‌شود تا فرد توانایی دیدن اطراف و اشیا را داشته باشد. برخی از افراد نابینا چشم‌های معمولی دارند اما فاقد ژن مبدل نور به سیگنال هستند.
در این مطالعه بالینی، دانشمندان با استفاده از روش کریسپر نسخه‌ای از ژن مبدل نور به سیگنال را به نابینایان می‌دهند. کریسپر ابزاری است که اجازه برش یا ویرایش DNA در نقطه خاص را به محققان می‌دهد.
ویرایش ژن نوعی روش درمانی دائمی است که DNA اصلی فرد را تغییر می‌دهد. شرکت ادیتاس مدیسن و الرگان نخستین آزمایش بالینی برای درمان نابینایی مادرزادی را از پاییز امسال شروع می‌کنند. در این آزمایش ژن مبدل نور به سیگنال از طریق ویرایش ژن در بدن ۱۸ نابینای مادرزادی گذاشته می‌شود.
گفتنی است که این روش درمانی که بعد از تولد صورت می‌گیرد با ویرایش ژنی که دانشمندان چینی سال گذشته انجام دادند تا نخستین نوزاد ویرایش‌شده از نظر ژنتیکی را تولید کنند، بسیار متفاوت است.
دانشمندان چینی DNA را در مرحله نطفه تغییر می‌دهند، بدین‌ترتیب ویرایش‌های صورت گرفته قابل انتقال به نسل‌های بعدی است. این در حالی است که ویرایش ژن در بزرگ‌سالان با هدف درمانی انجام می‌شود و قابل انتقال به نسل‌های بعدی نیست.