انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: :گزارش نتایج امیدوارکننده موقت شرکت AGTC در مورد XLRP آرپی یا آرپی ناشی ازX
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
شرکت تکنولوژیهای ژنتیک کاربردی اي جي تي سي AGTC یک شرکت بیوتکنولوژی برای گسترش درمانهای ژنی ژنتیک برای بیماریها منجمله شبکیه اخیراً گزارشی در مورد تعیین مشخصات ایمنی و شواهد اثرگذاری آزمایشات بالینی ژن تراپی درمان برای ژن RPGR و بیماری
Achromatopsia (CNGA3، CNGB3) جهش در دو ژن CNGa3 و CNGb3 منتشر کرده است.
به گزارش"انجمن حمایت ازبیماران چشمی شبکیه(آرپی،لبرواشتارگارت)در ایران "به نقل ازبنیادمبارزه بانابینایی،ارزیابی مشخصات ایمنی برای ژن ها از اولین اهداف در اینگونه مطالعات ابتدایی می‌باشد که بر اساس ادعاي دكتر برايان مانسفيلد مدير تحقیقات مؤقت بنیاد مبارزه با نابینایی اخبار خوبی در مورد قابل تحمل بودن یا ایمنی این ژن در بیماران گزارش شده است همچنین گزارشات بهبود دید در بیماران امیدوار کننده هستند و امیدواریم داده های بیشتری از این گونه آزمایشات بالینی در حال پیشرفت به دست آیند.
-مترجم:محسن سروش/