انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: : مطالعه بالینی سلول های اپی تلیالی قرنیه مشتق از iPSCs
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
کمپانی AMSBIO مدعی انجام اولین کارآزمایی بالینی و استفاده از سلول های اپی تلیالی قرنیته مشتق از سلول های iPSC در دنیا شده است، این امر بوسیله پروفسور ریوهی و همکارانش در دانشگاه اوزاکا صورت گرفته است. 

به گزارش "انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران " به نقل از Stemcellsnews، در این مطالعه، ریوهی و همکارانش صفحاتی از سلول های اپی تلیالی قرنیه را از سلول های iPS با HLA هموزیگوت تولید کردند و آن ها را به بیماران مبتلا به نقص در سلول های بنیادی اپی تلیالی قرنیه شان پیوند کردند. این کارآزمایی بالینی مورد تایید دولت ژاپن بوده و ادامه ای برای اولین پیوندی محسوب می شود که در ژانویه 2019 روی چهار بیمار صورت گرفت. در این مطالعه از یک رده سلول iPS با درجه بالینی استفاده شد که در محیطی  به نام StemFit® Basic03 روی ترکیبی موسوم به StemFit/iMatrix-511  به عنوان لایه تغذیه کننده کشت شدند و رشد باثباتی را نشان دادند. StemFit® Basic03 دارای سازگاری بالینی بسیار مناسبی است و می تواند نتایج مربوط به تنوع شرایط کشت و ... را به خوبی از نتایج آزمایش حذف کند. StemFit® Basic03  به طور کامل عاری از اجزای مشتق از انسان و جانور است و شرایط کشت بسیار با ثبات و قابل تکراری را برای کشت سلول های بنیادی پرتوان القایی و سلول های بنیادی جنینی ارائه می دهد. وجود چنین محیطی، شرایط بسیار مناسبی را برای محققین و پزشکان برای تولید سلول های دلخواه و با درجه بالینی ارائه می دهد.