انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: نمازجمعه وعیدفطر
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ابجی منتظرسلام

لطفا بفرمائید ایا صحبت کردن حین خطبه های نمازجمعه ونمازعیدفطرو...که جزو نمازمیباشن ،کراهت داردیاچه حکمی دارد؟

واگرکسی مجبوربه صحبت شودچه؟

وکسانی که مابین خطبه هایاحین ایرادخطبه میرسندنمازشان صحیح است وچه حکمی دارد؟
با سلام خدمت دوستان عزیز
برخی از مراجع نظیر آیت الله بهجت اعتقاد داشتند که صحبت کردن حین خطبه ها ایراد دارد و مراجع دیگر نظر به کراهت صحبت کردن حین خطبه ها را دارند .
در مورد سوال دوم ، فرد هر زمان که به نماز برسد حتی اگر در رکعت دوم نماز جمعه وارد شود می تواند در نماز جمعه شریک شود اما در این صورت باید نماز ظهر را خودش بخواند