انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: در مورد افغانستان مساله این است که چرا خداوند از قدرت معجزه خود استفاده نکرد یا ...
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
باسلام
در مورد افغانستان مسئله این است که چرا خداوند از قدرت معجزه خود استفاده نکرد یا در مورد فرود آمدن بمب اتمی بر 2 شهر هیروشیما و ناکا زاکی ؟
با سلام و عرض معذرت به دلیل تاخیر در پاسخ . طبق یحث گذشته دیدگاه ما نسبت به زندگی در دنیا باید تغییر کند ما وارد مسیری به نام دنیا شده ایم و ان مسیر باید پایان پذیرد دیر یا زود . برداشت ما از مرگ سخت با آنچه که در واقع رقم می خورد متفاوت است بدین معنا که عموم مردم اینگونه فکر می کنند که اگر کسی در خواب بمیرد آسوده جان داده و اگرکسی در میام گدازه های آتش جان دهد سخت جان داده است . در دیدگاه ما که زنده هستیم درست است اما در دیدگاه آنکسی که جان می دهد چیز دیگری است . سختی جان دادن به اعمال بر می گدد چه بسا آنکه در خواب می میرد بسیار سخت جان داده و آنکه در گدازه های آتش ، خیلی راحت جان داده است . یک مثال عینی تصویر شهید آوینی را در لحظات اولیه انفجار مین ببینید چگونه دست بر پیشانی گذاشته و موهای خودر ا بالا برده انگار که آب بر صورت می زند در صورتی که بدنش پاره پاره است . پس باید برداشت خود را از مرگ اصلاح کنیم و اما چرا معجزه صورت نمی گیرد در جواب مطرح شده بود که زندگی دنیا باید تمام شود و تکرار می کنم سختی یا سهولت آن به اعمال ما برمیگردد . از سوی دیگر اگر قرار بود که خداوند متعال برای هر موضوعی اعجازی نشان دهد و نظم طبیعت را بر هم زند آنگاه دنیا از یک جلسه امتحان معمولی تبدیل به یک امتحان غیر معمولی می گردید . انسانها بر اساس همین نظم طبیعت که خداوند خلق کرده باید دنیا را به پایان رسانند .