انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: چرا حضرت ابراهیم (ع) با داشتن ایمان به قدرت خدا وروز جزا وزنده شدن اموات باز هم از خد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
چرا حضرت ابراهیم (ع) با داشتن ایمان به قدرت خدا وروز جزا وزنده شدن اموات باز هم از خداوند خواست که چگونگی زنده شدن اموات ومردگان را به او نشان بدهد؟ آیه 260 سوره بقره
با سلام و بازهم معذرت از بابت تأخیر . حضرت ابراهیم (ع) شخصیت بسیار برجسته ای بین پیامبران می باشند . حضرت ابراهیم (ع) با تمام وجود به معاد و قیامت و قدرت قاهره الهی اعتقاد داشتند اما این موضوع را به صورت محسوس دریافت نکرده بودند همانند کسی که داغ بودن آتش را می داند اما دانستن با سوختن و حس کردن سوختگی دو چیز متفاوت است . . حضرت ابراهیم این را می خواستند که این اطمینان قلبی بود چنانکه در خود آیه حضرت به این موضوع اشاره فرموده اند .