انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
استفاده از سلول های پرتوان القایی در درمان بیماری های مختلف امکان پذیر شد - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: اخبار پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=6)
+--- موضوع: استفاده از سلول های پرتوان القایی در درمان بیماری های مختلف امکان پذیر شد (/showthread.php?tid=1664)استفاده از سلول های پرتوان القایی در درمان بیماری های مختلف امکان پذیر شد - سعیده - 1393 / 6 / 19

عضو هیات علمی گروه ژنتیک و سلول های بنیادی پژوهشگاه رویان گفت: هم اکنون استفاده از سلول های پرتوان القایی در درمان بیماری های مختلف امکان پذیر شده است و تمرکز ما روی بیماری های کبدی، قلبی، عصبی و چشمی است. به گزارش"انجمن آرپی، لبر و اشتارگات در ایران" به نقل از بنیان، دکتر مهدی توتونچی اظهار داشت: با بیان اینکه در حوزه تخصصی اپی ژنتیک و بازبرنامه ریزی سلولی فعالیت می کند، افزود: سال 2006 پژوهشگاران ژاپنی موفق شدند از فیبروبلاس سلول های پوستی، سلول های IPS (سلول های پرتوان القایی) بسازند. مزیت این فعالیت این است که بدون اینکه جنینی تخریب شود، می توان با باز برنامه نویسی کردن برنامه سلول ها، آن ها را به حالت سلول های جنینی تبدیل کرد.
وی ادامه داد: در پژوهشگاه رویان این فعالیت در سال 2007 و با سرپرستی دکتر بهاروند آغاز شد و ایران در سال 2008 به عنوان ششمین کشوری بود که توانست به تکنولوژی تولید این سلول ها دسترسی پیدا کند. بعد از دسترسی به این تکنولوژی، فعالیت های ما روی این زمینه پایه گذاری شد. عضو هیات علمی گروه ژنتیک و سلول های بنیادی پژوهشکده رویان درمورد فرآیند این فعالیت توضیح داد: برای تولید سلول های بنیادی جنینی نیاز است یک جنین از بین برود، فعالیتی که ما انجام می دهیم این است که از سلول فیبروبلاس پوستی با بازبرنامه ریزی ژنتیکی، سلولی شبیه به سلول های بنیادی جنینی تحت عنوان IPS یا سلول های پرتوان القایی تولید می کنیم. دلیل نام گذاری آن به سلول های پرتوان القایی این است که با القای برخی از فاکتورهای ژنتیکی، برنامه ژنتیکی سلول ها را به حالت جنینی تبدیل می کنیم. دکتر توتونچی در پایان با تاکید بر اینکه این فرآیند به صورت روتین درحال انجام است، گفت: فرهنگستان پزشکی مقاله ما که در زمینه استفاده از IPS در درمان بیماری های کبدی بود را به عنوان مقاله برتر بخش غیر جراحی معرفی کرده است.