انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
زردچوبه موجب افزایش بازسازی سلول های بنیادی مغز می شود - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: اخبار پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=6)
+--- موضوع: زردچوبه موجب افزایش بازسازی سلول های بنیادی مغز می شود (/showthread.php?tid=1787)زردچوبه موجب افزایش بازسازی سلول های بنیادی مغز می شود - سعیده - 1393 / 7 / 6

ترکیب زیست فعالی که در زردچوبه یافت شده است تکثیر سلول های بنیادی و تمایز آن ها را در قلب افزایش می دهد. یافته ها پیشنهاد می کند که تورمرون معطر(aromatic turmerone) می تواند در آینده کاندیدایی دارویی برای درمان اختلالات عصبی مانند سکته یا بیماری آلزایمر باشد. به گزارش"انجمن آرپی، لبر و اشتارگات در ایران" به نقل از بنیان، این مطالعه به بررسی اثر aromatic turmerone روی سلول های بنیادی عصبی پرداخته است که سلول هایی هستند که در مغز بالغ یافت می شوند. سلول های بنیادی عصبی به نورون ها تمایز می یابند و نقش مهمی را در خود ترمیمی و ریکاوری عملکرد مغزی در بیماری های تحلیل برنده عصبی ایفا می کنند. مطالعات قبلی aromatic turmerone نشان داده است که این ترکیب می تواند فعالیت سلول های میکروگلی را بلوک کند. این سلول ها زمانی که فعال می شوند منجر به التهاب عصبی می شوند که در زمان وقوع بسیاری از اختلالات عصبی مشاهده می شود. با این وجود، اثر aromatic turmerone روی ظرفیت خود ترمیمی مغز ناشناخته است. همان طور که گفته شد در این مطالعه محققین اثر aromatic turmerone روی سلول های بنیادی عصبی را در شرایط in vitro و in vivo بررسی کردند.
سلول های بنیادی عصبی جنین رت در شش غلظت مختلف از aromatic turmerone برای 72 ساعت کشت داده شدند. در غلظت های خاصی، aromatic turmerone تکثیر سلول های بنیادی عصبی را تا 80 درصد افزایش داد بدون این که اثری روی مرگ سلولی داشته باشد. هم چنین تمایز سلولی در سلول های تیمار شده با aromatic turmerone در مقایسه با سلول های گروه کنترل تسریع شد. برای تست این ماده روی سلول های بنیادی عصبی در in vivo، محققین این ماده را به رت های بالغ تزریق کردند. با استفاده از تصویربرداری PET و یک ردیاب برای تشخیص سلول های در حال تکثیر، آن ها دریافتند که در موش های تزریق شده با aromatic turmerone در مقایسه با گروه کنترل، ناحیه تحت بطنی پهن تر بود و هیپو کامپ نیزگسترش یافته بود. در حالی که ماده های گوناگونی برای تحریک تکثیر سلول های بنیادی در مغز شناسایی شده اند اما داروهای کمی وجود دارند که تمایز این سلول های بنیادی به نورون ها را تحریک کنند، فرایندی که هدف عمده در طب ترمیمی است. این یافته ها در مورد aromatic turmerone محققین را یک گام به این هدف نزدیکتر می کند. ماده aromatic turmerone ترکیبی کمتر شناخته شده از دو ترکیب موجود در زردچوبه است. ترکیب دیگر کورکومین است که دارای اثرات ضد التهابی و ویژگی های پشتیبانی کننده عصبی است.