انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
دستاورد جدید محققان در درمان سل - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: اخبار پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=6)
+--- موضوع: دستاورد جدید محققان در درمان سل (/showthread.php?tid=2208)دستاورد جدید محققان در درمان سل - سعیده - 1393 / 9 / 3

محققان هندی به یک کشف مهم در خصوص درمان سل دست پیدا کرده‌اند که می‌تواند مدت استاندارد دارو درمانی – تجویز آنتی‌بیوتیک – را از شش ماه به چهار ماه کاهش ‌دهد.به گزارش"انجمن آرپی، لبر و اشتارگات در ایران" به نقل از ایسنا، محققان موسسه تحقیقات ملی سل در هند طی هفت سال مطالعه بالینی، به نتایج قابل توجهی درخصوص اثربخشی آنتی‌بیوتیک بسیار قوی «موکسی فلوکساسین» در یک دوره درمانی چهار ماهه دست پیدا کردند.
درحالیکه نتایج بدست آمده در سه پژوهش دیگر در هند و آفریقا حاکی از موثر نبودن روش درمانی چهار ماهه بود، محققان این مرکز اعلام کردند که این روش درمانی جدید از عملکرد بهتری در مقایسه با روش استاندارد شش ماهه برخوردار است. آزمایش بالینی این روش از سال 2007 بر روی 770 بیمار که پیش از این تحت هیچ نوع درمان سل قرار نگرفته بودند، انجام شد؛ این بیماران تحت چهار رژیم درمانی مختلف و یک گروه کنترل شامل 160 بیمار نیز تحت درمان استاندارد شش ماهه قرار گرفتند.
در چهار رژیم درمانی مختلف، سه رژیم شامل ترکیبی از چهار داروی ریفامپیسین، ایزونیازید، پیرازینامید و اتامبوتول به همراه داروی موکسی فلوکساسین بودند که بمدت دو ماه برای بیماران تجویز شدند. در دو ماه بعدی، ترکیبی از داروهای مورد استفاده در درمان استاندارد شش ماهه با سطوح متغییر و در فواصل مختلف در کنار آنتی‌بیوتیک موکسی فلوکساسین تجویز شدند. از سه گروه در رژیم درمانی چهار ماهه، 96 درصد بیمارانی که ترکیبی از ریفامپیسین، ایزونیازید، اتامبوتول و موکسی فلوکساسین را در دو ماه آخر درمان دریافت کرده بودند، درمان شدند که میزان بهبود در روش استاندارد شش ماهه 91 درصد گزارش شد. درصد عود برای بیمارانی که با رژیم نخست تحت درمان قرار گرفته بودند، 4.6 درصد اعلام شد که مشابه میزان عود در افراد تحت درمان با روش استاندارد بود. همچنین نتیجه آزمایش خلط برای انتقال بیماری در 92 درصد بیمارانی که درمان جدید را دریافت کردند، (پس از دو ماه از شروع درمان) منفی گزارش شد که این میزان در گروه تحت درمان استاندارد 74 درصد بود. به گفته محققان، موکسی فلوکساسین یک داروی بالقوه در خانواده آنتی‌بیوتیک‌های کینولون محسوب می‌شود که در عین داشتن عوارض جانبی، نگران‌کننده نیستند. نتایج این دستاورد در کنگره جهانی سلامت ریه در بارسلونا اسپانیا ارائه شد.