انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
MicroRNAs ظرفیت تکثیری کراتینوسیت را در اپی تلیوم غنی از سلول بنیادی تقویت می کند - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: مقالات (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=8)
+--- موضوع: MicroRNAs ظرفیت تکثیری کراتینوسیت را در اپی تلیوم غنی از سلول بنیادی تقویت می کند (/showthread.php?tid=3743)MicroRNAs ظرفیت تکثیری کراتینوسیت را در اپی تلیوم غنی از سلول بنیادی تقویت می کند - سعیده - 1394 / 5 / 21

*مقاله ای به نقل از بنیان باعنوان: MicroRNAs ظرفیت تکثیری کراتینوسیت را در اپی تلیوم غنی از سلول بنیادی تقویت می کند*
MicroRNAs تنظیم کننده های مهم رفتار سلول بنیادی می باشند. خانواده miR-103/107 به طور ترجیحی در اپی تلیوم لیمبال قرنیه غنی از سلول بنیادی بیان می شود و نقش مهمی را در هماهنگی چندین خصوصیت ذاتی سلول های بنیادی اپی تلیال لیمبال ایفا می نماید. برای روشن شدن بیشتر مکانیسم هایی که توسط  miRs-103/107 در تنظیم سلول های بنیادی اپی تلیال لیمبال عمل می کنند، اثرات کلی miRs-103/107 بر روی بیان ژن به شیوه بی طرفانه مورد بررسی قرار داده ایم. با استفاده از آنتاگونیست miRs-103/107، miRs-103/107 اندوژن را در کراتینوسیت ها کاهش دادیم و مطالعه پروفایل mRNA را انجام دادین. نشان دادیم که miRs-103/107 هدف پروتئین کیناز کیناز کیناز 7 فعال شده توسط میتوژن (MAP3K7) و بنابراین تنظم کننده منفی مسیر p38/AP-1 می باشد، که سلول های اپی تلیال را به سمت یک وضعیت تمایز یافته هدایت می نماید. مهار دارویی P38 تشکیل کلنی holoclone را افزایش می دهد، اندازه گیری ظرفیت تکثیری می باشد. این پیشنهاد می نماید که تنظیم منفی p38 توسط miRs-103/107 در تقویت ظرفیت تکثیری نقش دارد، که یک مشخصه برجسته از سلول های بنیادی می باشد. همچنین خاموش کردن miRs-103/107 باعث افزایش تشکیل کلنی holoclone توسط تنظیم فعال شدن JNK از طریق پیام رسانی غیر کانونی Wnt می شود، معتقدیم که این خانواده microRNA بنیادی بودن با واسطه تداخل بین مسیرهای Wnt/JNK و MAP3K7/p38/AP-1 حفظ می نماید.