انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
: تیروئید درمانی بوسیله سلول های بنیادی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: اخبار پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=6)
+--- موضوع: : تیروئید درمانی بوسیله سلول های بنیادی (/showthread.php?tid=5294): تیروئید درمانی بوسیله سلول های بنیادی - صدف - 1395 / 12 / 2

در مطالعه ای جدید محققین دانشکده پزشکی دانشگاه بوستون از سلول های بنیادی مشتق از سلول های تیروئیدی برای درمان های جدید استفاده کرده اند.به گزارش "انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران " به نقل از stem-cells-news، در این مطالعه جدید آن ها راهی را برای مهندسی موثر سلول های تیروئیدی از سلول های بنیادی ارائه کرده اند که در نهایت می تواند به آنالیز و درمان بیماری های تیروئیدی کمک کند. در این مطالعه محققین کوکتیلی از فاکتورهای ژنتیکی را برای تبدیل کردن سلول های بنیادی جنینی موشی به سلول های تیروئیدی استفاده کرده اند. آن ها بازه زمانی خاصی را طی تکوین سلول شناسایی کرده اند که می توان با انجام دادن این تغییر شکل(سلول بنیادی به سلول های تیروئیدی) در آن بازه زمانی، راندمان موثری را بدست آورد. در این مطالعه آن ها ژن Nkx2-1 را در مراحل مختلف تکوینی در سلول های بنیادی کشت شده در آزمایشگاه خاموش و روشن کردند. زمانی که ژن روشن شد، اغلب سلول های بنیادی در یک دوره زمانی کوتاه به سلول های تیروئیدی تبدیل شدند. محققین امیدوارند که این مطالعه منجر به تکوین درمان های جدید یا تکنولوژی های مهندسی سلول های بنیادی/ ژنتیکی شود که بر کیفیت زندگی بسیاری از افرادی که دچار مشکلات تیروئیدی هستند بیافزاید.