انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
: احیای بینایی بچه قورباغه ها بعد از پیوند چشم به دم شان!!! - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: اخبار چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=5)
+--- موضوع: : احیای بینایی بچه قورباغه ها بعد از پیوند چشم به دم شان!!! (/showthread.php?tid=5348): احیای بینایی بچه قورباغه ها بعد از پیوند چشم به دم شان!!! - صدف - 1396 / 1 / 30

بچه قورباغه های نابینا توانسته اند با استفاده از چشم هایی که به دم شان پیوند شده بود، اطلاعات بصری را پردازش کنند، البته این امر بعد از تیمار با داروهای نوروترانسمیتری ریز مولکولی صورت گرفت که موجب افزایش عصب دهی و تلفیق شدن و عملکرد اندام های پیوند شده، گردید. در این مطالعه محققین از یک عامل دارویی استفاده کردند که پیش از این برای استفاده انسانی مورد تایید قرار گرفته اند و می تواند برای افزایش عصب دهی در طب بازساختی استفاده شوند.
به گزارش "انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران "  به نقل از medicalxpress، در این مطالعه جدید محققین دانشگاه Tufts به دنبال درک بهتر این بوده اند که چگونه اعصاب نوپای مجددا رشد کرده یا ساختارهای ایمپلنت شده می توانند با میزبان تلفیق شوند. فقدان عصب دهی یا ادغام شدن می تواند سدی در طب بازساختی بویژه در مورد اندام های حسی باشد، زیرا آن ها باید با میزبان ارتباطات شنوایی، بینایی و ...  برقرار کنند.
در تلاش برای شناسایی راه هایی که عصب دهی را افزایش می دهند، محققین چشم هایی را به دم های بچه قورباغه های نابینا پیوند کردند.آن ها سپس جانوران را ریز مولکول Zolmitriptan تیمار کردند که ترکیبی است که موجب فعال شدن گیرنده های سروتونینی 1B و 1Dیا 5-HT1B/D می شوند که با تکوین عصبی مرتبط هستند. بچه قورباغه های تیمار شده افزایش معناداری در عصب دهی گرافت نشان دادند و این در حالی بود که تغییری در سیستم عصبی اصلی میزبان ایجاد نشد. در گام بعد محققین توانایی این بچه قورباغه ها در تشخیص رنگ را تست کردند، به نحوی که آن ها برای اشغال فضاهای قرمز بیش از فضاهای آبی تحریک شدند و مشاهده شدند که 76 درصد بچه قورباغه ها با بدست آوردن بینایی شان این تست را با موفقیت پشت سر گذاشتند. این در حالی بود که تنها سه درصد بچه قورباغه های نابینا قادر به گذراندن این تست بودند. این در حالی بود که این میزان در بچه قورباغه هایی که مورد پیوند چشم قرار گرفته بودند و با 5-HT1B/D تیمار شده بودند، بیشتر بود. تست های تکمیلی نشان داد که این بچه قورباغه ها با استفاده از چشم های پیوندی شان قادرند، الگوهای بصری را دنبال کنند. برای طب بازساختی، یک گام به جلو رفتن و ترمیم کردن بافت های آسیب دیده موفقیتی بزرگ محسوب می شود و در نتیجه هر راه و روشی که بتواند این شانس موفقیت را افزایش دهد، می تواند در این راه بسیار کمک کننده باشد.