انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
: تروما - اورژانس در چشم (1) / پنجشنبه 96/04/22 - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: همایش‌ها (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=7)
+--- موضوع: : تروما - اورژانس در چشم (1) / پنجشنبه 96/04/22 (/showthread.php?tid=5420): تروما - اورژانس در چشم (1) / پنجشنبه 96/04/22 - صدف - 1396 / 4 / 17

تروما - اورژانس در چشم (1) / پنجشنبه 96/04/22
[تصویر:  Slide1.jpg]