انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
: 27 کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: همایش‌ها (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=7)
+--- موضوع: : 27 کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران (/showthread.php?tid=5423): 27 کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران - صدف - 1396 / 4 / 17

27 کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران
[تصویر:  congress.jpg]