انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
:حق ثبت و استفاده از یک روش ژن درمانی دیگر برای کمپانی نوارتیس - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: اخبار چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=5)
+--- موضوع: :حق ثبت و استفاده از یک روش ژن درمانی دیگر برای کمپانی نوارتیس (/showthread.php?tid=5525):حق ثبت و استفاده از یک روش ژن درمانی دیگر برای کمپانی نوارتیس - محسن سروش - 1396 / 8 / 30

به گزارش"انجمن حمایت ازبیماران چشمی شبکیه(آرپی،لبر و اشتارگات)در ایران"به نقل از bioinsight، نوارتیس در صدد است که از تکنولوژی ویرایش ژنومی با واسطه وکتور AAV و هدایت شونده بوسیله نوترکیبی همولوگ(AMEnDR) برای درمان بیماری های "چشمی"و"هموگلوبینوپاتی"استفاده کند. وکتورهای AVV همولوگ، این ظرفیت را دارند که نوترکیبی همولوگ را شروع کنند و به موجب آن می توانند بطور موثرتر و طبیعی تر از سایر وکتورها تغییر کنند.
در حالی که جزئیات این معامله هنوزمخفی و منتشر نشده است اما بنظر می رسد که هماهنگی ها برای دریافت پیش پرداخت و سرمایه گذاری برای برنامه های در دست انجام صورت گرفته است. هم چنین این کمپانی سود آمریکا از هموگلوبینوپاتی in vivo را با نوارتیس به اشتراک می گذارد و ممکن است این مقدمه ای برای ایجاد بیوبانک ها در این زمینه ها باشد. به عقیده مدیران نوارتیس، تکنولوژی همولوژی پتانسیل زیادی برای ایجاد درمان های جدید دارد. به نظر می رسد که بعد از ثبت CRISPR و CAR T cell‌درمانی، این تکنولوژی نیز سرمایه گذاری بزرگ دیگری بوسیله نوارتیس برای در دست گرفتن بازار تکنولوژی های درمانی جدید باشد./