انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
:ارائه نتایج آزمایش بالینی سلول های بنیادی شرکت jCytجهت بیماران آرپی(RP) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: اخبار چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=5)
+--- موضوع: :ارائه نتایج آزمایش بالینی سلول های بنیادی شرکت jCytجهت بیماران آرپی(RP) (/showthread.php?tid=5547):ارائه نتایج آزمایش بالینی سلول های بنیادی شرکت jCytجهت بیماران آرپی(RP) - محسن سروش - 1396 / 10 / 4

به گزارش"انجمن حمایت ازبیماران چشمی شبکیه(آرپی،لبر و اشتارگات)در ایران "شرکت jCyteنتایج فاز 1 / 2aطرح بالینی سلول درمانی خود را منتشر کرد. طرح بالینی سلول درمانی بیماران آرپی در فاز 1 / 2a توسط شرکت jCyte به مدت 12 ماه و برای 8 بیمار در دو منطقه از ایالت کالیفرنیا جنوبی انجام شد .
اثرات جانبی در فاز ایمنی سنجی ناچیز بود.بیمارانی که بیشترین دوز دارویی را دریافت کرده بودند بهترین نتیجه را نشان دادند دقت بینایی  بیماران ،توسط چارت بینایی سنجی اندازه گیری شد که نشان داد چشمان تحت درمان نسبت به چشم درمان نشده دو خط  بهبود بینایی داشته است.برخی از بیماران بهبود، در تشخیص رنگ و حساسیت به نور و توانایی حرکت و خواندن را گزارش کردند.
در نهایت 22 نفر از 28 شرکت کننده در چشم دوم خود نیزدرمان را دریافت نموده اند.
شرکت  jCyte موفق شد مجوز FDA  را برای ورود به فاز 2B را دریافت کند . این مطالعه با نامنویسی بیماران مبتلا به آرپی با دقت بینایی بین 20 به 80 تا 20 به 800 انجام دهد.  FDA شرکت jCyte را به استفاده از دوز بالای دارو در فاز2B تشویق کرده است.همانطور که می دانید سلولهای   Progenitor سلول هایی شبیه به سلولهای بنیادی هستند که هنوز به سلول های بالغ که در اینجا  فتورسیپتورها می باشند تبدیل نشده اند .تزریق این سلول های Progenitor به داخل ویتره انجام می شوند تزریق داخل ویتره یک روش امن برای شرایط مختلف چشمی می باشد. هدف شرکت jCyte حفظ و دوباره فعال سازی فتورسیپتورها قبل از معیوب شدن آنهاست.  دکتر  Henry Klassen موسس و مدیر تیم تحقیقاتی شرکت jCyteمی گوید این درمان طوری طراحی شده است  که ژن جهش یافته علت بیماری به طور جداگانه عمل می کند . دکتر  Henry Klassenمی گویدکه ما معتقدیم که روش درمانی که انجام داده ایم می تواند به طیف وسیعی از بیماران آرپی که هنوز تعدادی از فتوریسپتورهای سالم خود را حفظ کرده اند کمک کند .حدود 100 جهش ژنتیکی وجود دارد که می تواند علت بیمار آرپی  باشد با توجه به این وسعت وجود یک روش که بتواند به صورت کلی برای همه ی این بیماریی ها مورداستفاده ونتیجه بخش باشد، الزامی می باشد. در آمریکا حدود 100 هزار نفر و در جهان میلیون ها نفر مبتلا به بیماری آرپی هستند .  رز رئیس اداره بخش تحقیقات سازمان  FFB  می گوید که این گزارش شرکتjCyte یک خبر خوب برای بیماران آرپی هست که هیچ راهی برای جلوگیری از کاهش  بیماری خود تاکنون نداشته اند ./
مترجم وگردآورنده:
-جلال عباسی
-صـدف