انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
:شرکتMEIRAGTXبودجهPRIMEسازمان پزشکی اروپاEMAجهت درمان بیماریAchromatopsiaرااخذنمود - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: اخبار چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=5)
+--- موضوع: :شرکتMEIRAGTXبودجهPRIMEسازمان پزشکی اروپاEMAجهت درمان بیماریAchromatopsiaرااخذنمود (/showthread.php?tid=5601):شرکتMEIRAGTXبودجهPRIMEسازمان پزشکی اروپاEMAجهت درمان بیماریAchromatopsiaرااخذنمود - محسن سروش - 1397 / 1 / 6

شرکت MEIRAGTX  بودجه PRIME  سازمان پزشکی اروپا EMA را جهت درمان بیماری Achromatopsia دریافت کرد. به گزارش"انجمن حمایت ازبیماران چشمی شبکیه(آرپی،لبر و اشتارگات)درایران" شرکت MEIRAGTX واقع در لندن و نیویورک اعلام کرد که بودجه PRIME سازمان دارویی اروپا را جهت تولید داروی A002 برای بیماران مبتلا به Achromatopsia در اثر جهش ژن CNGB3 دریافت نموده است . بودجه PRIME توسط سازمان پزشکی اروپا در سال 2016 با هدف کمک به توسعه داروهای قبلی جهت درمان بیماری دارند و یا درمان بیماریهایی که درمان خاصی برای آنها وجود ندارد شروع به کار کرده است.از اهداف PRIME تقویت طرحهای بالینی جهت دستیابی برای داده های معتبرتر برای بازار یابی و تولید دارو می باشد.برای پذیرفته شدن در PRIME ،دارو باید توانایی خود را برای بهبود بیماری و یا کارایی که سایر داروها ندارند برااساس داده های بدست آمده از طرحهای اولیه بالینی به اثبات برساند.PRIME براساس داده های اولیه و ایمنی این دارو در فاز یک به دو در حال اجرا شرکت MEIRAGTX به این دارو اختصاص یافته است .
دکتر ZANDY FORBES مدیر شرکت CEOمی گوید : ما از دریافت این شیوه مهم و همکاری با EMAجهت تسریع درساخت داروی A002 برای بیمارانی که از شرایط خاص بینایی رنج می برند بسیار خرسندیم.
پس از دریافت گزینه داروی نادر از سوی سازمان FDA ما بسیار خرسندیم گه اکنون از سوی سازمان EMA مورد تایید قرار می گیریم.و این دارو توانایی درمان بیمارانی که به شدت به آن نیاز دارند کمک خواهد کرد.
داروی A002 یک داروی ژن درمانی AAV است که جهت انتقال DNA کد شده ژن CNGB3 به آرایه های مخروطی و افزایش فتورسپتورها که در پشت چشم طراحی شده است . داروی A002 با تزریق به پشت شبکیه انتقال داده می شود که ناحیه مرکزی شبکیه و قسمت FOVEA بیشترین تراکم را تحت پوشش قرار دهد FOVEA شرکت MEIRAGTX  هشت بیمار  CNGB3 را در دوزهای اولیه تحت درمان قرار داده و اکنون در حال اجرای سومین دوز دارویی برای بیماران شرکت کنده است . A002 بودجه داروی نادر را در ژانویه 2018 دریافت کرد و همچنین مجوزآنرا از FDA و EMA دریافت کرده است ./
-گردآورنده و مترجم:
صــــدف
جلال عباسی