انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
:اختصاص4جایزه بنیادمبارزه بانابیناییFFBبرای دستیابی پژوهشگران،جهت آزمایش های بالینی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: اخبار چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=5)
+--- موضوع: :اختصاص4جایزه بنیادمبارزه بانابیناییFFBبرای دستیابی پژوهشگران،جهت آزمایش های بالینی (/showthread.php?tid=5660):اختصاص4جایزه بنیادمبارزه بانابیناییFFBبرای دستیابی پژوهشگران،جهت آزمایش های بالینی - محسن سروش - 1397 / 5 / 29

دکترMandeep Singhاستادیارودبیرعلمی گروه چشم پزشکی موسسه Wilmer Eye، Johns Hopkins Medicineبیان می کند:برای اولین بارکه شبکیه چشم یک بیماررا مورد بررسی و آزمایش قرار دادم آنچه زاکه رویت ودرک نمودم قابل توجه بود"جراحی،مراقبت از بیمار" رویدادهای ژنتیکی،پزشکی وزیست سلولی.همچنین متوجه شدم که کار بروی  شبکیه چشم همانی خواهدبودکه من بصورت حرفه یی به آن نیازخواهم داشت.به گزارش"انجمن حمایت ازبیماران چشمی شبکیه(آرپی،لبر و اشتارگات)درایران"دکترسینگ خودیکی ازافراذ یعنی 4برگزیده جایزه توسعه حرفه یی درمان نابینایی (CDAs) از بنیادFFB است.افرادگیرنده این جایزه به مدت 5 سال مبلغی بالغ بر375/000دلاربعنوان کمک دریافت خواهند نمود تاآنهادرآزمایشات بتوانند دیگرفعالیتهای تحقیقاتی خودشان را نیزدنبال کنند.بنیاد FFB توانسته به 100نفر بعنوان برندگان، جایزه CDA را اهذاءنمایدتاآنها تجربیات خودشان راجهت بیماری های شبکیه پیش ببرند.وی می گویدبرای من بیماری های تحلیل شبکیه هیجان انگیزترین زمینه در علم چشم پزشکی است. چرا که شامل امیدی جدیدو روشنی ازسلول های بنیادی،ژن درمانی و بسیاری از موارددرمانی جدیداست. بنیاد FFB توانست کار رو به جلو و راهنمای خوبی در این علوم نوآورانه بوده باشد.جایزه CDA  دکتر سینگ برای تحقیق و مطالعه بر روی پیوند سلول های مخروطی مشتق از سلول های بنیادی جنینی که جهت احیاءوبازسازی درشبکیه چشم بوده است.سلول های مخروطی فتورسپتورهایی هستند که دید مرکزی و توانایی خواندن، رانندگی و تشخیص چهره را به فرد می دهد.دکتر سینگ از مدل موشی برای آزمایش وچالش پیوند سلول های مخروطی مانندتلفیق با سلول های شبکیه میزبان و چگونگی کارکرد سلولهای پیوندی بکارگیری نموده است.وی اشاره می کندهر هفته بیمارانی می بینم که می توانتد به سرعت با پیوندسلول های مخروطی شبکیه به آنها کمک کند. اگر ما بتوانیم تکنولوژی احیاء فتورسپتورها را بدست آوریم آنوقت قادر خواهیم بودباموفقیت بکوییم که بینایی خیلی از بیماران را می توانیم محافت کنیم.البته چالش های زیادی در این زمینه وجود دارد ولی اعتقاد دارم من و همکارانم با حمایت بنیاد FFBوهمکاران متخصص قادرخواهیم بودبیشترپیشرفت وبه جلوحرکت کنیم و به نتیجه مطلوب دست یابیم.
*برخی از افراددیگرکه جایزه CDA را دریافت کرده اند عبارتند از:
-دکتر شایامانگا بروا Shyamanga Borooah ، MBBS،مرکز چشم شیلی دانشگاه کالیفرنیاتحقیق بر روی ژن اصلاح شده CRISPR/Case9 در سلول های انسانی و مدل های حیوانی از بیماریهای غالب اتوزوم موثر بر سلولهای رنگدانه شبکیه که شامل دیستروفی شبکیه و موارد دیگرآن می شود.
-دکترHuckfeldهکفلد استاد دانشگاه چشم و گوش ماساچوست هارواردکه برروی ادم یاهمان عارضه ماکولا(CME) در بیماری RPو دیگر بیماریهای ارثی شبکیه راانجام داده است.دکتر هکفلد در تلاش است تا چیزهایی که باعث تخریب ادم ماکولا و یا تاثیرات آن بر روی بیماری RP هست را شناسایی و موردتخقیق قراردهد و همچنین روش بهتری از درمان در این خصوص را شناسایی کند.

 -دکترNieraj Jain ازمرکز چشم اموری در حال بررسی دیستروفی شبکیه همراه با داروهای پلی سولفات سدیم (PPS) است. اختلالات شبکیه در بیمارانی که از دارو استفاده کرده اند که همانند افرادی هستند که دچار دژنراسیون ماکولا (AMD) مرتبط با سن و دیگر اختلالات شبکیه هستند. با استفاده از PPS دکتر Nieraj Jain قصد دارد تا با آزمایش بر روی موش ها روش درمان موثر برای AMD و دیگر بیماری های شبیه به آنرایافت کنند.
مترجم:محسن سروش/