انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
:تمایز سلول های iPS به رده های متنوع چشمی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: اخبار چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=5)
+--- موضوع: :تمایز سلول های iPS به رده های متنوع چشمی (/showthread.php?tid=5684):تمایز سلول های iPS به رده های متنوع چشمی - صدف - 1397 / 10 / 4

 کشف سلول های بنیادی پرتوان که توانایی تمایز به طیف وسیعی از رده های سلولی مختلف سازنده بدن را دارند، زمینه جدیدی را در علوم زیستی و پزشکی باز کرده است.
 به گزارش "انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران" به نقل از medicalxpress، مطالعه ای جدید نشان داده است که کشت سلول های بنیادی پرتوان انسانی روی اشکال مختلف لامینین می تواند آن ها را برای تبدیل شدن به سلول های قرنیه ای، سلول های شبکیه ای و سایر سلول های چشمی القا کند. این سلول ها در ادامه می توانند جمع آوری شده و برای طیف وسیعی از اهداف درمانی استفاده شوند.
پیش از این گروهی از محققین دانشگاه اوزاکا نشان داده بودند که قرار گرفتن سلول های بنیادی در معرض یک ایزوفرم از لامینین می تواند منجر به تولید کلونی های سلولی شود که به صورت چهار منطقه متمرکز سازماندهی شده بودند. هر یک از این نواحی مشخصه های خاص اجزای آناتومیک ویژه چشم را نشان دادند. اما در این مطالعه، محققین این سلول های بنیادی را تحت شرایطی که منحصرا حاوی سایر ایزوفرم های لامینین موجود در چشم بود کشت دادند و این امر منجر به تولید سلول هایی با قابلیت حرکتی، تراکم و متمایل به برهمکنش با سایر سلول ها شد. در ادامه آن ها نشان دادند که برای هر نوع ایزوفرم خاص لامینین، سلول های مختلف تولید شده در کشت، ویژگی های بخش های مختلف چشم جنینی موش را نشان دادند که مشابه با جاهایی بود که ایزوفرم های لامینین در آن جا به طور غالب بیان می شوند.
این محققین دریافتند که ایزوفرم های مختلف لامینین چگونه روی نحوه مهاجرت سلول ها به سمت خارج از کلونی ها تاثیر می گذارد. این رفتار مهاجرتی می تواند روی نوع سلول چشمی که سلول های بنیادی به آن تمایز می یابند اثر بگذارد. این مطالعه نشان می دهد که می توان با انتخاب نوع مناسبی از لامینین، سلول های چشمی هدف را تولید کرد. این مطالعه نشان داد که غیر فعال شدن پروتئینی به نام YAP می تواند منجر به پیشبرد تمایز سلول های بنیادی به سمت سلول های شبه شبکیه ای در مراکز کلونی های سلولی کشت شده باشد.