انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
:«فوری ومهم»اطلاعیه شماره2گردهمایی بیماران،متخصصان وکارشناسان پنجشنبه1397/10/27 - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: مسائل مربوط به انجمن (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: اطلاعیه‌های وب‌سایت (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=2)
+--- موضوع: :«فوری ومهم»اطلاعیه شماره2گردهمایی بیماران،متخصصان وکارشناسان پنجشنبه1397/10/27 (/showthread.php?tid=5690):«فوری ومهم»اطلاعیه شماره2گردهمایی بیماران،متخصصان وکارشناسان پنجشنبه1397/10/27 - محسن سروش - 1397 / 10 / 20

- اطلاعیه شماره «2»

-برگزاری اولین گردهمایی بزرگ بیماران چشمی شبکیه درکشور با حضور صاحبنظران،متخصصان وبیماران چشمی شبکیه زمان پنجشنبه1397/10/27
-مکان برگزاری تهران- بزرگراه کردستان؛تالار ایوان شمس
باسلام
بدینوسیله به اطلاع می رساند،طی تصمیم مدیران اجرایی برگزارکننده گردهمایی مشترک وبذلیل تماس های مکرر ثبت نام کنندگان، تاریخ ثبت نام تاروزشنبه1397/10/22 تمدید گردید.
باتوجه به اینکه تاریخ 1397/10/22آخرین فرصت اتمام  ثبت نام جهت شرکت درگردهمایی می باشد لذا تمامی اعضاء محترم دراسرع وقت با توجه به محدویت فضا نسبت به تکمیل ثبت نام خود افدام لارم را بعمل اورند.لطفا توجه فرمایید بعداز این تاریخ، ثبت نام قابل تمدید نخواهدبود.
همچنین لازم به توضیح می باشدبیماران محترمی که ثبت نام نموده اندمجددا تاکید می نماییم اگربهمراه خود همراه دارند، لازم است همراهشان جهت ورود به سالن ختما ثبت نام نمایند.در غیر اینصورت از ورود آنها به سالن جلوگیری خواهدشد.
*نکته مهم: تعدادی از ثبت نام کنندگان بدلیل عدم دفت کافی درفرم ثبت نام مشخصات خود را درج ننموده اند، لذا بانوجه به ایتکه بلیط صادره آنها که به ایمیل اشان  ارسال گردیده و فاقد نام و نام خانواده گی می باشد پس ثبت نام آنها منتفی و کارت و بلیط آنها باطل و از ورود آنها به سالن  جلوگیری بعمل خواهد آمد.
این اشخاص جهت تکمیل مراحل ثبت نام خود بدون ثیت نام مجدد با دبیراجرایی همایش جناب آقای سروش تماس حاصل فرمایند.
باتشکر  
موسسه حمایتی ایرانسر نور تهران-رتیناایران