انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
:شرکت فرانسوی pixium vision اعلام نمودآزمایشات بالینی سیستم" prima "در بیمارانAMDخشک - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: اخبار چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=5)
+--- موضوع: :شرکت فرانسوی pixium vision اعلام نمودآزمایشات بالینی سیستم" prima "در بیمارانAMDخشک (/showthread.php?tid=5692):شرکت فرانسوی pixium vision اعلام نمودآزمایشات بالینی سیستم" prima "در بیمارانAMDخشک - محسن سروش - 1397 / 11 / 5

شرکت فرانسوی VISION  Pixium اعلام نمودآزمایشات بالینی سیستم" prima "جهت بیماران دژنراسیون ماکولا...
به گزارش"انجمن حمایت ازبیماران چشمی شبکیه(آرپی،لبرواشتارگات)درایران"به نقل ازسایت بنیادمبارزه بانابینایی آمریکا، شرکت فرانسوی زیست فناوری pixium vision  در فرانسه طی گزارش اخیرش اعلام نمود که یک سیستم طراحی نموده که توسط آن می تواند مقداری از بینایی مرکزی رادربیمارانی که دچاردژنراسیون ماکولا ازنوع خشک که ارتباط با سن می باشد  را دوباره بازگرداند.دکتر خوزه ساحل که مسئولیت این گروه رادر پاریس فرانسه بر عهده دارداین آزمایشات را در بیمارستان کوینز بخش مطالعات چشم انجام داده، آنها در مدت 6ماه موفق شدند تمامی بیماران را در زمینه الگوهای پیچیده، اعداد و یا حروف را بخوبی شناسایی و تشخیص دهند این در حالی است که این بیماران درگدشته فاقد دید مرکزی بودندو این نشان می داد که سرعت و عملکرد این بیماران در شناسایی و تشخیص بینایی بهبود خوبی  داشته و پس از سنجش و ایمنی در بیماران، نتیجه بسیار خوب و قابل قبول مورد ارزیابی قرار گرفته است.آین شرکت همچنین گزارش نمود که بینایی این افراد در این آزمایش تا حدود 460:20 اندازه گیری شده  که بالاترین خد بینایی بوده که تا به امروز در آزمایشات بینایی ثبت گردیده است.سیستم " PRIMA "دارای یک ریزتراشه بی سیم است که به  اندازه 2 × 2 میلی متر است و  378 الکترود تشکیل شده است. این میکروچیپ یا همان ریزتراشه در زیر شبکیه قرار می گیرد و همچون یک پنل خورشیدی کار می کند که انرژی و تصاویر دریافت شده را توسط یک سیگنال نزدیک به مادون قرمز به یک عینک ارسال می کند. این سیستم طراحی شده با فن آوری نوین وسط دکترDaniel Palanker، PhD استاد دانشگاه استنفورد وبا پشتیبانی پیشرفته موسسه چشم  پاریس توسعه داده شده است.شرکت Pixium Vision قصد دارد سیستم Prima را با انجام آن  در اروپا به یک کارآزمایی بالینی تبدیل کند. آنها می خواهندپس از دریافت مجوز از اداره غذا و داروی آمریکا، این شرکت یک آزمایش بالینی از سیستم را در مرکز پزشکی دانشگاه پیتسبورگ انجام دهد. دکتر استفان رز دبیر علمی بنیاد مبارزه با نابینایی می گوید ما بسیار خوشحال هستیم که سیستم چشم بیونیک PRIMA Pixiumرا در یک آزمایش بالینی در مراحل اولیه آن موردآزمایش قرار می دهیم و نتایج آن  و همچنین میزان بینایی در این مرحله بسیارچشمگیر و موفقیت آمیز ارزیابی شده است این روش امیدبسیارخوبی را برای بازگرداندن بینایی جهت بیمارانی که دچار ضایعات شدید بینایی هستند را نوید خواهدداد.
-گردآورنده:استاد صــدف
-مترجم:محسن سروش/
آ
.