انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
:آخرین نتایج ReNeuron در ششمین نشست اجلاس سالانه جهت بیماران چشمی ارپی(RP) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: اخبار چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=5)
+--- موضوع: :آخرین نتایج ReNeuron در ششمین نشست اجلاس سالانه جهت بیماران چشمی ارپی(RP) (/showthread.php?tid=5704):آخرین نتایج ReNeuron در ششمین نشست اجلاس سالانه جهت بیماران چشمی ارپی(RP) - محسن سروش - 1398 / 2 / 10

آخرین نتایج ReNeuron در ششمین اجلاس سالانه Innovation Cell و Gene Therapy که در تاریخ 26 آوریل در ونکوور کانادا برگزار ومنتشرگردید.
شرکتReNeuron ، یک مرکزتوسعه دهنده درمان بیماری ها مبتنی بر سلول هامی باشدکه در زمینه تحقیقات بیماری های شبکیه نتایج چشمگیری را گزارش نموده از جمله 3بیمار مبتلا به (RP)رتینیت پیگمنتوزا  در مرحله فاز 2a در  آزمایش فاز 1/2خود را ثابت و باعث بهبود بینایی آنها شده است. آزمایش فاز 1 / 2a که در حال انجام در آزمایشگاه بالینی پروتئین شبکیه انسان (hRPC) است جهت بیماری (RP). نکته مهم این است که درمرحله 2a مطالعه نشان داده شد که بهبود دید در مقایسه با پیش زمینه درمان اولیه با تبات تربوده است.به گزارش"انجمن حمایت ازبیماران چشمی شبکیه(آرپی،لبرواشتارگارت)در ایران"hRPC سلولهای بنیادی هستند که تقریبا به نور گیرنده ها، سلول های شبکیه ای که دید را ممکن می سازند، بالغ شده اند. هدف از چنین درمانی در حال حاضر، بازگرداندن بینایی در افراد مبتلا به RP و شرایط مرتبط باآن است.نتایج آزمایشات شرکت ReNeuron همچنان امیدوار کننده است. دکتربریان منس فیلد، دکترا و معاون علمی و اجرایی با خوشحالی می گوید که داده های پیش بینی شده روزانه در شرکت مثبت گزارش شده است مطالعه فاز 2a در درمان سلول hRPC در رتینیت پیگمنتوزا وپیشرفت هایی که در بینایی به چشم می خورد، همه نشان دهنده توانایی درک جزئیات بیشتر و خواندن نامه های کوچکتر است.ما منتظر گزارش های بیشتری از مطالعات بالینی می باشیم که بتوانیم با بیماران شرکت کننده بیشتر رو به پیشرفت بیشتری باشیم.اولین موضوع در گروه دوم فاز بهبودی 21 حرف (4 خط در یک نمودار چشمی) در حد ظاهری در 120 روز پس از دریافت درمان بود. پیش از این، این موضوع در 60 روز بهبودی 20 حرفی راداشته است.
[*]موضوع دوم در گروه 2a فاکتور بهبود 25 حرف (5 خط در نمودار چشم) در 60 روز پس از دریافت درمان نشان داده شده است. پیش از این، این موضوع در 18 روز بهبود یافته با 15 حرف بود.
موضوع سوم در گروه دوم فاز بهبودی 23 حرف (بیش از 4 خط در نمودار چشم) در 60 روز پس از دریافت درمان نشان داده است. پیش از این، این موضوع در 18 روز بهبودی 14 حرف داشت.
بیماران در گروه فاز 2a دید بهتری از بیماران در گروه فاز 1 داشتند. افرادی که در فاز 1 قرار داشتند، عمدتا بر روی ایمنی درمان تمرکز کرده بودند، که پیشرفت بینایی را تجربه نکردند./

[*]-مترجم وگردآورنده:محسن سروش