انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
:ایمپالس های الکتریکی فیلم فتوالکتریک درچشم باعث تحریک وفعالیت سلولهای عصبی شبکیه شود - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: اخبار چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=5)
+--- موضوع: :ایمپالس های الکتریکی فیلم فتوالکتریک درچشم باعث تحریک وفعالیت سلولهای عصبی شبکیه شود (/showthread.php?tid=5725):ایمپالس های الکتریکی فیلم فتوالکتریک درچشم باعث تحریک وفعالیت سلولهای عصبی شبکیه شود - محسن سروش - 1398 / 5 / 10

ایمپالس های الکتریکی فیلم فتوالکتریک در چشم می تواند باعث تحریک و فعالیت سلول های عصبی شبکیه شودبه گزارش"انجمن حمایت ازبیماران چشمی شبکیه(آرپی،لبرواشتارگارت)درایران"در یک مطالعه که اخیراً در ژورنال مهندسی زیست پزشکی پیشرفته چاپ شده محققین دانشگاه علوم هما از ساخته یک لایه نازک فتو الکتریک یک فیلم ماکت الکتریکی جهت تحریک بافت های تحلیل رفته شبکه چشم با استفاده از پیامک های الکتریکی جهت تحریک بافت جفت شده با یک دستگاه پزشکی به عنوان یک پیس میکر برای قلب یا هرگونه تحریک عصبی همچون صرع پرده برداشتند.این تیم تحقیقاتی به رهبری دکتر توشیهیکو (Dr MATSUO Toshihiko) در دانشگاه OK محصولی به نام OUReP  توسعه داده‌اند که چیزی جز یک فیلم نازک زوج رنگدانه-پلیمر متصل بدستگاهی که تخلیه های پتانسیل الکتریکی با تحریک نوری است نیست.در این مطالعه اخیر تیم تحقیقاتی از قابلیت این دستگاه برای تحریک شبکیه تحلیل رفته پرده برداری می کنند این محصول با قرار دادن و کاشت ۱ فیلم پلی اتیلن که یک پلیمر است بین دو صفحه آلومینیومی قرار میگیرد که وقتی این پلیمر تحت فشار زیاد به کار برده شود فیلم از آن  پلیمر پلی اتیلنی ساخته می شود. این فیلم سپس طی یک واکنش با یک رنگدانه زوج می شود. محققین برای اندازه گیری میزان الکتریسیته ایجاد شده با تحریک نوری آن را به دستگاهی که ایمپالس الکتریکی را اندازه گیری می کند متصل کردند و با فلاش های نور، میزان الکتریسیته ایجاد شده را اندازه‌گیری کردند.دکترنیلی امریکا, [01.08.19 20:28]
ایمپالس های الکتریکی فیلم فتوالکتریک در چشم می تواند باعث تحریک و فعالیت سلول های عصبی شبکیه شود

در یک مطالعه که اخیراً در ژورنال مهندسی زیست پزشکی پیشرفته چاپ شده محققین دانشگاه علوم هما از ساخته یک لایه نازک فتو الکتریک یک فیلم ماکت الکتریکی جهت تحریک بافت های تحلیل رفته شبکه چشم با استفاده از پیامک های الکتریکی جهت تحریک بافت جفت شده با یک دستگاه پزشکی به عنوان یک پیس میکر برای قلب یا هرگونه تحریک عصبی همچون صرع پرده برداشتند

این تیم تحقیقاتی به رهبری دکتر توشیهیکو (Dr MATSUO Toshihiko) در دانشگاه OK محصولی به نام OUReP  توسعه داده‌اند که چیزی جز یک فیلم نازک زوج رنگدانه-پلیمر متصل بدستگاهی که تخلیه های پتانسیل الکتریکی با تحریک نوری است نیست

در این مطالعه اخیر تیم تحقیقاتی از قابلیت این دستگاه برای تحریک شبکیه تحلیل رفته پرده برداری می کنند این محصول با قرار دادن و کاشت ۱ فیلم پلی اتیلن که یک پلیمر است بین دو صفحه آلومینیومی قرار میگیرد که وقتی این پلیمر تحت فشار زیاد به کار برده شود فیلم از آن  پلیمر پلی اتیلنی ساخته می شود. این فیلم سپس طی یک واکنش با یک رنگدانه زوج می شود.

سپس محققین برای اندازه گیری میزان الکتریسیته ایجاد شده با تحریک نوری آن را به دستگاهی که ایمپالس الکتریکی را اندازه گیری می کند متصل کردند و با فلاش های نور میزان الکتریسیته ایجاد شده را اندازه‌گیری کردند.همان طور که انتظار می رفت موج های تحریک الکتریکی در سطح این فیلم ایجاد شد سپس با این قابلیت، فیلم برای تحریک سیستم های عصبی بافت های شبکیه در موش با دیستروفی شبکیه تحلیل رفته ایجاد کردند وقتی شبکیه بافت های شبکیه موش سالم تماس با اشعه های چند الکترودی بدون این فیلم نازک زوج رنگدانه-پلیمر قرار گرفتند دستگاهی برای اندازه گیری سیگنال های الکتریکی از بافت های بیولوژیکی در معرض نور قرار گرفته و سیگنال های ایجاد شده مشاهده شد ولی هیچ‌گونه سیگنالی در بافتهای دیستروفی شبکیه بدون این فیلم نازک زوج رنگدانه-پلیمر مشاهده نشد و طبق انتظار با وجود فیلم نازک زوج رنگدانه-پلیمر این تحریک ها مشاهده شد.مطالعات جاری نشان دهنده اسنادی است که در آن این جفت رنگدانه پلیمر پلی اتیلنی به شکل یک فیلم نازک می تواند یک شبه الکترو شبکیه با ایجاد جرقه های پتانسیل الکتریکی در شبکه تحلیل رفته ایجاد کند. بیماری شبکیه رتینیت پیگمنتوزا (آرپی)یکی از شرایطی است که در آن گیرنده های نوری به آهستگی میمیرند و موجب نابینایی میشوند.کاشت یک چنین دستگاهی می تواند حساسیت نوری از دست رفته را برگرداند. آزمایش این دستگاه و آزمایش بینایی در حیوانات امیدهای تازه ای را ایجاد کرده است.
مترجم وگردآورنده:محسن سروش/