انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
: تولید گیرنده های شبکیه ای قابل پیوند از یک رده رده سلول بنیادی پرتوان القایی انسانی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: اخبار چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=5)
+--- موضوع: : تولید گیرنده های شبکیه ای قابل پیوند از یک رده رده سلول بنیادی پرتوان القایی انسانی (/showthread.php?tid=5741): تولید گیرنده های شبکیه ای قابل پیوند از یک رده رده سلول بنیادی پرتوان القایی انسانی - صدف - 1398 / 9 / 24

تخریب شبکیه اغلب منجر به از دست رفتن گیرنده های نوری حس کننده نور می شود که این امر منجر به از دست رفتن دائمی بینایی می شود. تولید گیرنده های نوری قابل پیوند شبکیه با استفاده از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) مشتق از سلول سوماتیک انسانی امید زیادی را برای درمان انواع بیماری های مخرب عصبی از طریق جایگزینی گیرنده های نوری طبیعی آسیب دیده یا مختل شده با گیرنده های سالم و دارای عملکرد ایجاد کرده اند. ایجاد روش های موثر برای تولید سلول های شبکیه از جمله گیرنده های نوری در شرایط از نظر شیمیایی مشخص با استفاده از رده های iPSC انسانی تولید شده تحت cGMP برای پیشرفت سلول درمانی ها و ورود آن ها به بالین حیاتی است. در این مطالعه ما از رده iPSC انسانی(NCL-1) تولید شده تحت شرایط cGMP از سلول های خونی بند ناف CD34+ استفاده کردیم. سلول ها با استفاده از یک پروتکل القای شبکیه مبتنی بر کوچک مولکول ها به سلول های شبکیه تمایز یافتند. ما نشان می دهیم که سلول های شبکیه از جمله گیرنده های نوری، سلول های اپی تلیالی رنگ دانه دار شبکیه و ارگانوئیدهای شبکیه شبه جام بینایی می توانند از رده NCL-1 iPSCs تولید شود. علاوه بر این، ما نشان می دهیم که بدنبال پیوند تحت شبکیه ای به چشم های موش میزبان ناقص از نظر ایمنی، سلول های شبکیه با موفقیت به درون لایه گیرنده های نوری تلفیق شدند و به گیرنده های نوری بالغ تبدیل شدند. این مطالعه شواهد قوی را ارائه می کند که گیرنده های نوری قابل پیوند می توانند از رده iPSC انسانی تولید شده تحت cGMP برای کاربردهای بالینی تولید شوند.