انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
:بی خطر بودن سلول های اپی تلیالی رنگ دانه دار مشتق از سلول های بنیادی در مطالعات پیش - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: اخبار چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=5)
+--- موضوع: :بی خطر بودن سلول های اپی تلیالی رنگ دانه دار مشتق از سلول های بنیادی در مطالعات پیش (/showthread.php?tid=5766):بی خطر بودن سلول های اپی تلیالی رنگ دانه دار مشتق از سلول های بنیادی در مطالعات پیش - صدف - 1399 / 6 / 14

گروهی از محققین در انستیتو کارولینسکا یک پروتکل قطعی و عاری از محصولات و مواد جانوری را برای تولید موثر اپی تلیوم رنگ دانه دار شبکیه انسانی از سلول های بنیادی جنینی(ESCs-RPE) ارائه کرده اند.
به گزارش "انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران " به نقل از Stemcellportal، مطالعات پیش بالینی و بالینی متعدد گذشته نشان داده اند که تزریق زیر شبکیه ای سلول های ESCs-RPE به صورت سوسپانسیون و یا صفحات سلولی می تواند مانع از دست رفتن گیرنده های نوری شود.در مطالعه ای جدید دکتر لانر و همکارانش نشان داده اند که آنالیزهای گسترده ای که انجام داده اند، شواهد قوی دال بر بی خطر بودن این سلول های ESCs-RPE ارائه کرده است که از طریق یک پروتکل تمایزی آزمایشگاهی بهینه سازی تولید شده اند و مناسب برای کاربرد در بالین هستند.
این مطالعه نشان داده است که سلول های ESCs-RPE تولید شده بوسیله لانر و همکارانش دارای ثبات ژنومی و کاریوتیپی مناسب بودند، از خلوص تمایزی بسیار بالایی برخوردار بودند و بعد از پیوند به مدل پیش بالینی موجب تومورزایی نشدند.
به عقیده محققین سلول های تولید شده در این مطالعه، پتانسیل استفاده در بالین و حمایت از گیرنده های نوری موجود در شبکیه و جلوگیری از تحلیل رفتن آن ها طی تخریب ماکولای وابسته به سن را دارا هستند.