انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
: سلول های بنیادی مهندسی ژنتیک شده راهی برای درمان نابینایی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: اخبار چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=5)
+--- موضوع: : سلول های بنیادی مهندسی ژنتیک شده راهی برای درمان نابینایی (/showthread.php?tid=5770): سلول های بنیادی مهندسی ژنتیک شده راهی برای درمان نابینایی - صدف - 1399 / 9 / 27

 پژوهشی جدید نشان می دهد که سلول های شبکیه در حال مرگ، یک پیام کمک و نجات را برای فراخوانی سلول های بنیادی و ترمیم آسیب چشمی ارسال می کنند. این یافته راه را برای احیای بینایی از طریق تعدیل کردن سلول های بنیادی بعد از پیوند آن ها به چشم هموار می کند.
به گزارش "انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران " به نقل از medicalxpress، مارتینا پسارسی و همکارانش در مرکز تنظیمات ژنومیک CRG دو سیگنال سلولی به نام های Ccr5 و Cxcr6 را با استفاده از مدل های تخریب شبکیه در انسان و موش شناسایی کرده اند. آن ها سلول های بنیادی را برای بیش بیان گیرنده های Ccr5 و Cxcr6 مهندسی ژنتیک کردند.زمانی که این سلول های بنیادی مهندسی شده مجددا به مدل های جانوری پیوند شدند، نرخ بسیار بالایی از مهاجرت به بافت شبکیه در حال تخریب را نشان دادند که مانع از مرگ سلول های آن و حفظ عملکرد شبکیه شد.
این سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان و تغییر یافته زمانی که به شبکیه رسیدند با لایه های آن تلفیق شدند و موجب حفظ عملکرد شبکیه شدند. به عقیده محققین استفاده از سلول های بنیادی تغییر یافته می تواند رویکرد موثری برای احیای بینایی و جلوگیری از تخریب شبکیه باشد.