انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
: استفاده از مهندسی بافت برای تولید شبکیه مصنوعی چشم - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: اخبار چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=5)
+--- موضوع: : استفاده از مهندسی بافت برای تولید شبکیه مصنوعی چشم (/showthread.php?tid=5774): استفاده از مهندسی بافت برای تولید شبکیه مصنوعی چشم - صدف - 1400 / 2 / 5

محققان با تولید شبکه های مصنوعی بیوهیبرید مبتنی بر سیلک فیبروئین و سلول های شبکیه،گام مهمی را در جهت درمان نابینایی ناشی از تخریب ماکولای وابسته به سن(AMD) برداشته اند.
به گزارش "انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران" به نقل از medicalnewstoday، به عقیده محققین این شبکیه بیوهیبرید نوعی سلول درمانی برای بازسازی شبکیه آسیب محسوب می شود که از طریق پیوند کردن سلول های سالم به چشم بیمار عمل می کند.
در این شبکیه بیوهیبرید، سلول های شبکیه مصنوعی به یک بیوفیلم سیلک فیبروئین بسیار ظریف می چسبند که یک زیست ماده با 100 درصد زیست سازگاری است. سلول ها روی این زیست ماه با یک ژل پوشانده می شوند که از آن ها در طی جراحی چشم حفاظت می کند و بقای آن ها در مدت زمان لازم برای یکپارچه شدن و ارتباط برقرار کردن آن با بافت های پیرامونی بعد از پیوند فراهم می آورد.
 هم چنین شبکیه پیوند شده حاوی سلول های مزانشیمی است که به عنوان تولید کننده مولکول های حفاظت کننده عصبی و کمک کننده به رشد سلول های عصبی عمل می کنند و یکپارچگی عملکردی بین سلول های ایمپلنت شده و بیمار را تسهیل می کند. به عقیده محققین این شبکیه مصنوعی، گام مهمی در جهت درمان بیماری چشمی تخریب ماکولای وابسته به سن محسوب می شود.