مطالب زیبابرای امیدوموفقیت درزندگی

1393 / 8 / 11، 02:18 صبح,
#61

موفقیت یعنی...
موفقیت یعنی از مخروبه های شکست،کاخ پیروزیساختن.
موفقیت یعنی از ناممکن ها،ممکن ساختن.
موفقیت یعنی همیشه جانب حق را نگاه داشتن.
موفقیت یعنی با آرامش زیستن.
موفقیت یعنی ناکامی ها را جدی نگرفتن.
موفقیت یعنی از تجارب انسان های موفق درس گرفتن.
موفقیت یعنی اشتباه را پذیرفتن و تکرار نکردن آن.
موفقیت یعنی با شرایط مختلف خود را وفق دادن.
موفقیت یعنی تکیه گاه بودن برای دیگران.
موفقیت یعنی قدردان بودن.
موفقیت یعنی خسته نشدن از مبارزه با دشواری ها.
موفقیت یعنی خندیدن به آنچه دیگران مشکلش می پندارند.
موفقیت یعنی توانایی دوست داشتن.
موفقیت یعنی عاشق زندگی بودن.
موفقیت یعنی صبور بودن.
موفقیت یعنی حفظ خونسردی در شرایط دشوار.
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
تشکر از این کاربر پاسخ
[-] 9 کاربر به خاطر ارسال این پست از ملیحه تشکر کرده‌اند:
یاسمن, مینا, محمد81, فرید, فاطمه, سوزان, سعیده, بهزاد, افشین


1393 / 8 / 12، 02:16 صبح,
#62
--------------------------------------------------------------------------------

‎کلمه جادویی موفقیت، اکنون است.
فردا، هفته آینده، بعدا، فلان روز، فلان وقت و ... مترادف های هرگز و کلمات شکست خورده ها هستند.
بسیاری از رویاهای شیرین ما تحقق پیدا نمی کنند چون میگوییم: یک روز شروع می کنم!
درحالیکه باید بگوییم: همین الان شروع می کنم.
همین حالا!‎‏‎
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
تشکر از این کاربر پاسخ
[-] 10 کاربر به خاطر ارسال این پست از ملیحه تشکر کرده‌اند:
یاسمن, مینا, محمد81, محمد حسین, فاطمه, سوزان, سعیده, روحان, خدیجه, بهزاد


1393 / 8 / 12، 01:47 عصر,
#63
گذشته هایت راببخش ،زیرا انان همچون کفش های کودکی ات نه تنها برایت کوچکند،
بلکه تو را از گام برداشتن های بلند باز می دارند
تشکر از این کاربر پاسخ
[-] 11 کاربر به خاطر ارسال این پست از علی کوچولو تشکر کرده‌اند:
مینا, ملیحه, مرتضی, محمد81, محمد حسین, فرید, فاطمه, عاطفه, سوزان, سعیده, بهزاد


1393 / 8 / 18، 03:22 صبح, (آخرین ویرایش در این ارسال: 1393 / 8 / 18، 03:23 صبح، توسط فرید.)
#64
کارگردان دنياخداست!
مهم نيست نقش ما ثروتمند است يا تنگدست...
سالم است يابيمار...
مهم اينست که محبوبترين کارگردان عالم نقشي به ما داده!
نبايد از سخت بودن نقش گله مند بود...
چرا که سخت بودن نقش : نشانه اعتماد کارگردان به شايستگی بازیگر هست...
امیدوارم خوش بدرخشید!
تشکر از این کاربر پاسخ
[-] 11 کاربر به خاطر ارسال این پست از فرید تشکر کرده‌اند:
مینا, ملیحه, مرتضی, محمد81, محمد حسین, فاطمه, سوزان, سعیده, خدیجه, بهزاد, ابراهیم


1393 / 8 / 27، 09:15 عصر,
#65
خوشبختی بر 3 ستون استوار است :
فراموش کردن تلخی های دیروز
غنیمت شمردن شیرینی های امروز
امیدواری به فرصت های فردا
خوشبختی لحظه ایست که در آن واقع گشته ای زیرا میلیونها نفر آرزوی آن لحظه تو را دارند
خوشبختى در دستان من توست اى دوست بدنبال چه هستى
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
تشکر از این کاربر پاسخ
[-] 9 کاربر به خاطر ارسال این پست از ملیحه تشکر کرده‌اند:
مرتضی, محمد81, محمد حسین, فاطمه, عاطفه, سوزان, سعیده, خدیجه, بهزاد


1393 / 8 / 27، 10:25 عصر,
#66
ﺯﻧﯽ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺷﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﺑﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺧﺪﺍ را ﺷﮑﺮ ﮐﻨﺪ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎ اینگونه ﻧﻮﺷﺖ:
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺐ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﺮﺧﺮ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻨﻮﻡ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ!
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺩﺧﺘﺮﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮﻓﻬﺎ ﺷﺎﻛﯽ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﻪ نمیزند!
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﻡ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻐﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﯼ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﯿﻜﺎﺭ ﻧﯿﺴﺘﻢ !
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﻢ ﻛﻤﯽ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺬﺍﯼ ﻛﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺍﺭﻡ!
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ ﭘﺎ ﻣﯽﺍﻓﺘﻢ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﺨﺖ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ!
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻤﯿﺰ ﻛﻨﻢ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ!
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﺴﺘﻨﯽ ﻭ ﺍﺗﻮ ﻛﺮﺩﻧﯽ ﺩﺍﺭﻡ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﺩﺍﺭﻡ!
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﯿﻤﺎﺭ میشوم، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﻡ ﻛﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻢ!
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺪﺍﯾﺎﯼ ﺳﺎﻝ ﺟﯿﺒﻢ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ میکند، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺨﺮﻡ!
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺯﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﻮﻡ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻡ!
خدا را شکر
پاسخ
[-] 9 کاربر به خاطر ارسال این پست از وحـید تشکر کرده‌اند:
مینا, ملیحه, محمد81, محمد حسین, فاطمه, عاطفه, سوزان, بهزاد, ابراهیم


1393 / 8 / 29، 01:17 صبح,
#67
امید یعنی آرزو و انتظار برای بدست آوردن و محقق شدن ، اهداف و نیت های و آرمان ها . در واقع فاصله رسیدن به آرزو همراه با شوقی که از انتظار تحقق امری برای انسان حاصل می شود را امید میگویند . امید قوه ایست که عامل محرک در انسان بسوی کمال است و هر کس به چیزی امید داشته باشد برای رسیدن به آن ، بایستی سعی و کوشش کند .
اینکه بدون هیچگونه تلاش و سعی بخواهیم بگویم امیدوار هستیم در واقع معنای امید را ندانسته ایم . برای اینکه امیدی را در خودمان بیانگیزیم لازم است به ظرفیتها و توانهای خودمان نیز از نقطه نظر منطقی نگاه کنیم . ما نباید به مسائل و اهداف واهی دل ببندیم و از خودمان خارج از توانایی و ظرفیتهایمان انتظار داشته باشیم و از روی شور و یا احساسات بدون منطق ، دل به امید چیزی که امکان ندارد ببندیم ، بدیهست با دل بستن به اینگونه امیدواریهای بیمارگونه ، فقط وقت و انرژی وپتانسیلی که می توانیم صرف یک امید سازنده و نتیجه بخش کنیم را از دست میدهیم و خدای ناکرده سرخورده و مایوس شویم .
بنا براین ما باید از روی منطق و روشن بینی به چیزها و خواسته های عملی خود امیدوار باشیم چیزی که دیگران با داشتن شرایطی مثل ما توانسته اند از آنها نتیجه بگیرند .
برای بهره وری بیشتراز ( امید ) باید الگو و حتما چشم اندازهای وجود داشته باشد ، و از پیش هدف و یا اهدافی در قالب تعریف شده و معین وجود داشته باشد .
ما باید امید را در خودمان بطور زنده تصور کنیم ، و آنرا حس کنیم ، و آنرا ببینیم ، همانطوریکه موسی آتش را بر سرکوه دید و به طرف آتش رفت ، ما هم باید با دیدن امید در تصوراتمان ، بسوی آن قدم برداریم ، و اگر بخواهیم در راستای امیدمان تنبلی کنیم واضح است که این شعله به خاموشی میگراید ، بنا براین برای اینکه به امیدمان نائل شویم طعبیی است که باید سختی ها را هم متحمل شویم و در این راه راحت طلبی برای ما مشکل ساز و سم است ، و بقول مولانا در این رابطه که میگوید ؛
گر گریزی بر امید راحتی زان طرف هم پیشت آید آفتی
وقتی ما خود را در شرایط امید واقعی قرار میدهیم باعث میشود که سختی ها در نظر ما آسان شوند ، امید باعث می شود که روحیه ما دائما تقویت شود .
ما با امید منطقی و با جدیت و تلاش و استقامت میتوانیم به آرمانهای خودمان دست پیدا کنیم .
فدریش فیلرهم در رابطه با امید میگوید ؛ امید با مرگ هم از بین نمی رود . .
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
تشکر از این کاربر پاسخ
[-] 7 کاربر به خاطر ارسال این پست از ملیحه تشکر کرده‌اند:
یاسمن, محمد81, محمد حسین, فاطمه, عاطفه, سوزان, بهزاد


1393 / 9 / 5، 04:19 عصر,
#68
هر جه را برای خودت نگه می داری از دست می دهی , هر جه را که می بخشی برای همیشه نگه می داری.جهان را ما ، نه آنچنانکه واقعا هست می بینیم ، جهان را ما آنچنانکه ما واقعا هستیم ، می بینیم.
هر چیزی که به تو نرسید بدان از اول مال تو نبوده است.
چهــار چیز برگشت نا پذیرندجمــله خــارج شده از دهـان ، تیر رها شده از کمان زندگی گذشته ، فرصت های از دست رفته
هرگز به چیزی آن مقدار عشق نورزید که نتوانید شاهد مرگش باشید.
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
تشکر از این کاربر پاسخ
[-] 8 کاربر به خاطر ارسال این پست از ملیحه تشکر کرده‌اند:
یاسمن, محمد81, محمد حسین, فاطمه, عاطفه, سوزان, سعیده, بهزاد


1393 / 9 / 6، 12:20 صبح,
#69
خداوند هیچگاه چیزی را که شایسته آن نباشی به تو نمی دهد.

این بدان معناست که با اعتماد به نفس کامل از آنچه خداوند بر سر راهت قرار می دهد استفاده کنی.
تشکر از این کاربر پاسخ
[-] 7 کاربر به خاطر ارسال این پست از فاطمه تشکر کرده‌اند:
ملیحه, محمد81, محمد حسین, علی کوچولو, عاطفه, سوزان, سعیده


1393 / 9 / 7، 05:14 عصر,
#70
ساده باش ؛
اما ساده قضاوت نکن نیمه ی پنهان آدم ها را !
ساده زندگی کن ؛ اما ساده عبور نکن از دنیایی که تنها یکبار تجربه اش می کنی !
ساده لبخند بزن ؛ اما ساده نخند به کسی که عمق معنایش را نمی فهمی !
ساده بازگرد ؛ اما هرگز برنگرد به دنیای او که به زخم زدنت عادت کرده (حتی
اگر شاهرگ حیاتت را در دستانش یافتی)
و به یاد داشته باش: هیچکس ارزش زانو زدن و شکسته شدن ارزش هایت را
ندارد … "گاهی خودت را زندگی کن
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
تشکر از این کاربر پاسخ
[-] 7 کاربر به خاطر ارسال این پست از ملیحه تشکر کرده‌اند:
محمد81, محمد حسین, فرید, فاطمه, علی کوچولو, عاطفه, سوزان


1393 / 9 / 11، 07:02 عصر,
#71
بادکنک
اگه یه روز فرزندی داشته باشم، بیشتر از هر اسباب‌بازی دیگه‌ای براش بادکنک می‌خرم. بازی با بادکنک خیلی چیزها رو به بچه یاد می‌ده.
بهش یاد می‌ده که باید بزرگ باشه اما سبک، تا بتونه بالاتر بره .
بهش یاد می‌ده که چیزهای دوست داشتنی می‌تونن توی یه لحظه، حتی بدون هیچ دلیلی وبدون هیچ مقصری از بین برن ، پس نباید زیاد بهشون وابسته بشه.
[/size
تشکر از این کاربر پاسخ
[-] 7 کاربر به خاطر ارسال این پست از فاطمه تشکر کرده‌اند:
یاسمن, ملیحه, محمد81, محمد حسین, فرید, سوزان, خدیجه


1393 / 9 / 30، 12:25 صبح,
#72
فرزند خود را مثل فرزند همسایه بزرگ کن.
وقتی فرزند همسایه در خانه تو میهمان است به او احترام میگذاری،
حالش را میپرسی،
وقتی از مدرسه برگشت ابتدا سراغ کیف و نمراتش نمیروی،
در رابطه با نوع غذا نظرش را میپرسی،
درباره زمان خوابیدن با او مشورت میکنی،
نظرش را خیلی از مواقع جویا میشوی،
پیش او با همسرت دعوا نمیکنی،
بدان که فرزند تو و فرزند همسایه هر دو در خانه تو میهمان هستند
یکی چند روز و آن دیگری چند سال،
کافی است بدانیم این احترام است که احترام می آفریند و نه احساس مالکیت ...
اللهمّ اشفِ کلّ مریض
تشکر از این کاربر پاسخ
[-] 9 کاربر به خاطر ارسال این پست از محمد81 تشکر کرده‌اند:
یاسمن, ملیحه, محمد حسین, ماهان, فرید, فاطمه, سوزان, خدیجه, بهزاد


1393 / 10 / 2، 07:29 عصر,
#73
کارگردان اين دنيا خداست...
مهم نيست نقش ما در اين مجموعه ثروتمند است يا تنگدست...
سالم است يا بيمار...
مهم اين است که محبوب ترين کارگردان عالم نقشي به ما داده که بايد به بهترين شکل آن را ايفا نماييم...
نبايد از سخت بودن نقش گله مند بود...
چرا که سخت بودن نقش نشانه اعتماد کارگردان به شايستگي بازيگر است...
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
تشکر از این کاربر پاسخ
[-] 10 کاربر به خاطر ارسال این پست از روزبین تشکر کرده‌اند:
یاسمن, محمد81, محمد حسین, فرید, فاطمه, علیرضا۷۱, سوزان, سعیده, خدیجه, بهزاد


1393 / 10 / 3، 10:20 عصر,
#74
روزگاری حاکمی اعلام کرد به هنرمندی که بتواند آرامش را در یک تابلو نقاشی بیاورد، جایزه ای نفیس خواهد داد. بسیاری از هنرمندان سعی کردند وحاکم همه تابلو های نقاشی را نگاه کرد و از میان آنهادو تابلو پسندید و تصمیم گرفت یکی از آنها را انتخاب کند.
اولی نقاشی یک دریا چه آرام بود؛ دریاچه مانند آینه ای تصویر کوههای اطرافش را نمایان میساخت، بالای دریاچه آسمانی آبی با ابرهای زیبا و سفیدبود, هر کس این نقاشی را میدید حتما آرامش را در آن می یافت.
در دومی کوههایی بودناهموار و پر صخره؛ آسمان پر از ابر های تیره، باران میبارید و رعد و برق میزد، از کنار کوه آبشاری به پایین میریخت،در این نقاشی اصلا آرامش دیده نمیشد.
اما حاکم با دقت نگاه کرد وپشت آبشار بوته ای کوچک دید که در شکاف سنگی روییده بود. در آن بوته پرنده ای لانه کرده بود ودر کنار آن آبشار خروشان وعصبانی، پرنده ای در لانه ای با آرامش نشسته بود.
حاکم نقاشی دوم را انتخاب کرد وگفت:"آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد، مشکلی وجود نداشته باشد, یا کار سختی پیش رونباشد،آرامش یعنی درمیان صدا، مشکل و کار سخت,دلی آرام وجود داشته باشد...
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
تشکر از این کاربر پاسخ
[-] 9 کاربر به خاطر ارسال این پست از روزبین تشکر کرده‌اند:
مینا, ملیحه, محمد81, فرید, فاطمه, سوزان, سعیده, خدیجه, ابراهیم


1393 / 10 / 4، 10:08 عصر,
#75
خدایا
در هر لحظه به حضور تو نیازمندم
چه چیزی جز لطف تو میتواند ترسهارادرهم شکند؟
چه کسی جز تو میتواند راهنما و پناه من باشد؟
در روزهای ابری و افتابی با من بمان!
انجا که تو هستی اشکها سوزنده نیستند….
اگر با من بمانی
همیشه پیروزم…
اللهمّ اشفِ کلّ مریض
تشکر از این کاربر پاسخ
[-] 10 کاربر به خاطر ارسال این پست از محمد81 تشکر کرده‌اند:
مینا, ملیحه, مرضیه, محمد حسین, ماهان, فرید, فاطمه, سوزان, سعیده, خدیجهپرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

صفحه‌ی تماس | پرتال حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبرواشتارگات درایران | بازگشت به بالا | | بایگانی | پیوند سایتی RSS
Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 5.8
Powered by